Predstavniki študentov in ministrstva za delo o študentski prehrani in štipendijah

Četrtek, 15. februar 2024 – Na srečanju s predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je potekalo v torek, 13. februarja so predstavniki Študentske organizacije Slovenije predstavili ključne problematike, s katerimi se študenti in organizacije soočajo na področjih subvencionirane študentske prehrane ter štipendiranja.

Na področju subvencionirane študentske prehrane (SŠP) so bili predstavljeni predlogi in predvideni ukrepi, ki bi povečali število ponudnikov in dostopnost ponudbe za študente v okviru obstoječega sistema SŠP. Študenti so z veseljem sprejeli pobudo, da se v okviru novega razpisa SŠP ponudba razširi tudi na lokalna področja, kjer se trenutno SŠP ne sme ponujati. Z dodatnimi ukrepi želi ministrstvo v sistemu SŠP povečati vključevanje gostinskih obratov, ki delujejo v zgradbi, kjer se izvaja študijski proces ali v študentskem ali dijaškem domu ter obratov, ki ponujajo večje število obrokov. Študenti so naklonjeni tudi širjenju raznovrstnosti ponudbe, za kar pa konkretnih ukrepov ministrstvo še ni predstavilo.

Za povečanje števila ponudnikov so študenti predlagali tudi digitalizacijo razpisa, s čimer bi lahko k sodelovanju privabili nove dodatne ponudnike.

Na področju štipendijske politike je ŠOS predstavil problematiko tujih študentov, ki v Sloveniji redno in polnopravno študirajo. Ti študenti so z vidika dostopa do pravic iz statusa študenta zapostavljeni; ne morejo pridobiti nobene od štipendij po Zakonu o štipendiranju, ne morejo subvencionirano bivati, zdravstveno zavarovanje pa jim ni v polnosti krito. Študenti so izpostavili tudi problematiko štipendistov staršev, ki niso upravičeni do dodatnega leta štipendiranja; štipendistov, ki študija objektivno ne morejo zaključiti do konca absolventskega leta; možnost izplačila štipendije v enkratnem znesku, v kolikor študij zaključijo do konca študijskega leta ter možnosti pridobitve dodatka za uspeh za štipendiste v prvih letnikih izobraževalnega programa.

Predstavniki ministrstva so se s tematikami seznanili ter napovedali preučitev izpostavljenih težav.