Predsednik ŠOS Predsednici Državnega zbora RS predal predlog ZUPŠ-2

Ljubljana, 11. april 2024 – Na sprejemu pri predsednici Državnega zbora (DZ) RS, Urški Klakočar Zupančič, je predsednik Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) Luka Mihalič predstavil predlog Zakona za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-2) ter predsednico prosil za pomoč pri vložitvi in sprejemu zakona.

Predsednica je predlog sprejela z veliko naklonjenostjo. Poudarila je, da zelo ceni in podpira politično aktivnost mladih ter njihovo udejstvovanje pri demokratičnih procesih. S predstavniki študentov se je strinjala, da gre za neideološki zakon, ki stremi k izboljševanju položaja mladih in študentov, zato je pomembno, da politični akterji takšne inciative podprejo.

S predstavniki študentov se je dogovorila, da skupaj pozov

ejo pristojna ministrstva, da se slednja odzovejo na prošnjo ŠOS k podaji mnenj glede predloga zakona. Na podlagi vseh pridobljenih informacij bodo skupaj oblikovali predlog zakona, ki bo lahko med poslanci pridobil širšo podporo ter se na ta način tudi udejanil.

Luka Mihalič, predsednik ŠOS: ”Izredno nas veseli, da je pred

sednica Državnega zbora pripravljena podpreti prizadevanja študentov k izboljšanju položaja mladih. Gre za nabor ukrepov, ki so po našem mnenju apolitični in nestrankarski, zaradi česar želimo pridobiti široko podporo za njihov sprejem. Podpora predsednice DZ je tako še posebej pomembna, saj gre za prvo med enakimi, za osebo, ki predstavlja celotno zakonodajno vejo oblasti. Upamo, da bodo ukrepom, predlaganim s strani študentov, naklonjena tudi pristojna ministrstva in da bodo ti tudi v celoti sprejeti.’’