Poziv k zagotovitvi enakopravnega dostopa do samotestiranja na fakultetah

Ljubljana, 6. 10. 2021 – Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) poziva vse višje in visokošolske zavode v Republiki Sloveniji k zagotovitvi enakopravnega dostopa do samotestiranja.

Na ŠOS se namreč obračajo študenti, ki se morajo, za potrebe udeležbe pri študiju v živo, samotestirati na visokošolskih zavodih. Opozarjajo, da so nekatere fakultete samotestiranje organizirale na študentom nedostopen način.

Fakultete same organizirajo termin in način izvedbe samotestiranja za študente. Nekatere izmed njih (na primer Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani) organizirano samotestiranje izvajajo le enkrat tedensko, v kratkem časovnem oknu. Urniki študentov se razlikujejo, prav tako pa vsi študenti ne bivajo v kraju študija, zato morajo mnogi, samo za izvedbo samotestiranja, dodatno hoditi na fakulteto.

Ker se študenti ne morejo (nadzorovano) samotestirati skozi celotni teden, se omejuje dostop do študija.

Visokošolskim zavodom zato predlagamo:

  • da se samotestiranje izvaja skozi celotni teden v času, ko na fakultetah potekajo študijske aktivnosti;
  • da se med visokošolskimi zavodi oziroma med fakultetami znotraj iste univerze omogoči vzajemno priznavanje samotestiranja, tudi če je to opravljeno na drugi fakulteti (podobno kot to velja med študentskimi domovi in visokošolskimi zavodi);
  • da se priznava samotestiranje, ki ga študenti opravijo v domačem okolju.

Z uveljavitvijo vsaj enega od zgornjih predlogov se omogoči ustrezna dostopnost do študija v živo.