Poziv k zagotovitvi brezplačnih menstrualnih higienskih pripomočkov

Poziv k zagotovitvi brezplačnih menstrualnih higienskih pripomočkov v sanitarijah izobraževalnih ustanov in v drugih javnih objektih.

V Dijaški organizaciji Slovenije in Študentski organizaciji Slovenije se zavedamo, da menstruacija ni izbira, kar pomeni, da njena stigmatizacija predstavlja eno izmed mnogih ovir za menstrualno znanje in podlago za diskriminacjo.

V svojem razmisleku sledimo ugotovitvam mednarodnih organizacij, ki že vrsto let poudarjajo, da se vlaganje v destigmatizacijo menstrualnega zdravja in higiene kaže v izboljšanju telesnega zdravja in duševnega zdravja, prav tako pa pusti druge ekonomske koristi.  Ukrepi, ki se sprejemajo na tem področju, so hkrati osrednjega pomena za spodbujanje enakosti spolov. Kot ključni cilj našega poziva vidimo spremembo na področju zmanjšanja menstrualne stigme in diskriminacije. V teh aktivnostih pa izjemno pomembno vlogo igra tudi področje izboraževanja.

Ženske so skozi menstrualni cikel postavljene v težko situacijo. Iz naravnega biološkega procesa lahko nastane neizmerna čustvena preizkušnja, saj lahko menstruiranje brez ustreznih higienskih pripomočkov pusti pečat v najstniškem razvoju in hkrati ohromi šolski proces. V ameriški študiji, ki jo je izvedel Harris poll, 86 % žensk nad 18 letom, ki ima menstruacijo, potrjuje, da so se že znašle v situaciji, ko niso imele ustreznih potrebščin v javnem prostoru, 79 % pa jih je povedalo, da so bile primorane improvizirati, večinoma z uporabo toaletnega papirja. To pa je z vidika higiene izredno neprimerno, celo nevarno, saj lahko privede do okužbe.

V tujini in tudi v Sloveniji se pojavljajo primeri, ko si ženske ne morejo privoščiti higienskih vložkov in tamponov. Prav zato posledično prihaja do skrajnih primerov, ko le-te izostajajo od pouka. Na Novi Zelandiji so ugotovili, da je v takšni stiski eno dekle od dvanajstih, na Škotskem, ki je lani prva uvedla brezplačne menstrualne pripomočke, pa so v raziskavi med 2000 mladimi ženskami izvedeli, da si ena od štirih anketirank, ki obiskuje šolo ali fakulteto, težko kupi te izdelke. Tako so v državi z uvedbo brezplačnih menstrualnih pripomočkov poskušali povečati obiskovanje šole in posredno omilili revščino. V Avstraliji je Ministrstvo za izobraževanje dejalo, da je zakon naredil šole bolj vključujoče. Na področju terciarnega izobraževanja lahko sledimo zgledom držav, kot sta npr. Francija in Nemčija. V Franciji so lansko leto že razglasili zagotavljanje brezplačnih higienskih pripomočkov s strani višje in visokošolskih zavodov, prav tako so v Nemčiji posamezni zavodi že samoiniciativno prevzeli tovrstno odgovornost.

V Dijaški organizaciji Slovenije smo na nekaterih slovenskih srednjih šolah in gimnazijah na poziv dijakov opazili dobro prakso, ki bi jo želeli razširiti na vse slovenske šole kot tudi v druge javne ustanove izven naše domene. Dekletom si želimo brezplačno ponuditi menstrualne higienske pripomočke. Tudi v Študentski organizaciji Slovenije omenjeno idejo ocenjujemo kot dobro in predlagamo, da se praksa razširi tudi na ravni terciarnega izobraževanja, natančneje v visokošolskem in višješolskem prostoru.

Tako kot pričakujemo, da sta v toaletnih prostorih na voljo toaletni papir in milo, bi morali biti brezplačno dostopni tudi ženski higienski pripomočki. Dostop do menstrualnih izdelkov je namreč temeljna človekova potreba. V luči dejstva, da gre v tem primeru tudi za javno zdravje in osebno dostojanstvo, smatramo, da je omenjeni dostop nekaj, kar bi morali zagotoviti vsem in brezplačno. Z zagotavljanjem brezplačnih higienskih pripomočkov bi se mladim tako odvzela še dodatna nepotrebna skrb, ali si te izdelke lahko privoščijo ter poskrbijo za ustrezno higieno.

Postavlja se vprašanje o zlorabah in odtujevanju higienskih izdelkov v prekomernih količinah, a prakse srednjih šol v Sloveniji, ki ta sistem že imajo, govorijo o nasprotnem. Na Gimnaziji Novo mesto je v šolskem letu 2021/22 Interact club začel z akcijo “Rabiš? Vzemi. Imaš? Pusti”. Prek te akcije so se dijaki Gimnazije Novo mesto zavzeli za brezplačne menstrualne pripomočke v izobraževalnih ustanovah in obenem izpostavili njihovo vlogo ter pomembnost.

Tako so Interactovci na vsakem ženskem stranišču postavili posebne škatlice, ki so jih s svojimi že zbranimi sredstvi napolnili z raznolikimi menstrualnimi pripomočki. Dijaki so nato lahko radodarno polnili škatlice naprej. Na ta način so na šoli ne samo pokazali pomembnost pomoči sočloveku, temveč tudi moč angažiranosti in organizacije, ki je možna na vsaki izobraževalni ustanovi.

Uvedba brezplačnih menstrualnih pripomočkov se je prav tako zelo dobro obnesla na I. gimnaziji v Celju, kjer so na pobudo dijaške skupnosti v šolskem letu 2021/2022 uvedli brezplačne higienske pripomočke za žensko osebno nego. Z veliko podporo vodstva gimnazije so v šolske toaletne prostore namestili posebne košarice s higienskimi vložki in tamponi, ki so namenjeni vsem dijakinjam. Namen namestitve košaric s pripomočki za osebno nego žensk, ki se financirajo iz šolskega sklada, je priskočiti na pomoč dijakinjam v stiski in jih rešiti iz nezavidljivih situacij. Praksa nameščanja košaric se je obnesla zelo dobro, pripomočkov se poslužuje veliko dijakinj, marsikatero izmed njih pa so pripomočki rešili iz neprijetnega položaja, v katerem so se znašle iz različnih razlogov. Dodati je potrebno še, da dijakinje s pripomočki ravnajo racionalno in solidarno ter da je vsak strah kraje sanitarnih pripomočkov odveč. Ponosni smo, da je I. gimnazija v Celju ena prvih šol, ki se je lotila reševanja tega problema in dijakinjam prihranila morebitne stiske, zahvala za to pa gre dijaški skupnosti in vodstvu šole.

Na podlagi izjav dijakinj in praks na terenu na Dijaški organizaciji Slovenije ugotavljamo, da dijakinje v splošnem posežejo le po takšni količini izdelkov, ki jo potrebujejo in to v primerih, ko jih cikel preseneti ali pa so v finančni stiski in si izdelkov enostavno ne morejo privoščiti.

Zagotavljanje osnovnih sanitarnih pripomočkov v slovenskem izobraževalnem prostoru je prav tako pomemben ukrep z vidika izboljšanja življenja socialno ogroženih družin. Ko ljudem, ki imajo menstruacijo, ni potrebno skrbeti za naslednji tampon ali vložek, se lahko bolj osredotočijo na šolo, delo in svoje dobro počutje.

Na Dijaški organizaciji Slovenije in Študentski organizaciji Slovenije Vlado Republike Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Nacionalni inštitut za javno zdravje in vse izobraževalne ustanove v državi pozivamo, da bodisi iz državnega proračuna bodisi iz proračunov posameznih izobraževalnih ustanov zagotovijo zadostno količino brezplačnih higienskih pripomočkov na vseh javnih šolskih straniščih. Uvajanje brezplačnih higienskih izdelkov v izobraževalne prostore je eden od načinov, s katerimi lahko kot družba posredno vplivamo na zmanjševanje revščine, prispevamo k bolj vključujočemu šolskemu okolju in prisotnosti mladih v le-tem ter s tem omogočimo zvišanje otroške in mladinske blaginje.

Poleg zagotavljanja brezplačnih higienskih pripomočkov na vseh ravneh izobraževalnih ustanov je treba opozoriti tudi na preostale dolgoročne rešitve. Le te morajo vključevati sistemske rešitve na ozaveščanju pomena menstrualnega zdravja in higiene ter zmanjšanju menstrualne revščine tudi v drugih obdobjih življenja.