Poziv k uveljavitvi izjeme pri izpolnjevanju pogoja PCT pri prehajanju meja za študente

ŠOS pristojnemu Ministrstvu za zdravje predlaga, da se študente s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so vpisani na višješolski ali visokošolski študijski program v Italiji, Avstriji, na Hrvaškem ali Madžarskem, in se vračajo v petih dneh po prehodu meje, dovoli vstop v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu.

Na Študentsko organizacijo Slovenije (ŠOS) se namreč obračajo slovenski študenti, ki študirajo v Sloveniji bližnjih študijskih središčih (Trst, Gradec, Zagreb). Ti študenti se (kar se tiče njihove tedenske mobilnosti) bistveno ne razlikujejo od slovenskih študentov, ki študirajo zunaj kraja stalnega prebivališča v enem izmed slovenskih visokošolskih središč. Med tednom praviloma bivajo v kraju študija, preko vikenda pa se vrnejo domov.

Skladno z veljavnim Odlokom o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 129/21, 132/21, 135/21, 140/21, 144/21 in 149/21) za te študente velja, da morajo pri prehodu meje ob prihodu v Slovenijo izkazovati pogoj PCT. Pri tem namreč ne padejo v nobeno izmed izjem, ki jih določa 7. člen tega odloka. Menimo namreč, da so ti študenti v primerljivem položaju kot čezmejni delavci, katerim pripada izjema pri izpolnjevanju pogoja PCT pri prehodu meje.

Ob tem Ministrstvo za zdravje, skladno z večkrat posredovanim predlogom na Vlado Republike Slovenije ter pristojnima ministrstvoma za izobraževanje in zdravje, ponovno pozivamo k poenotenju pogoja za dostop do javnega potniškega prometa na način, da za izpolnjevanje pogoja T tudi za študente zadostuje redno tedensko samotestiranje.