Poziv k uskladitvi minimalne bruto urne postavke za opravljeno študentsko delo

Ljubljana, 1. februar 2024 – Študentska organizacija Slovenije poziva pristojnega ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da nemudoma objavi sklep o uskladitvi minimalne bruto urne postavke za opravljeno študentsko delo.

26. januarja 2024 je bil v Uradnem listu RS objavljen nov znesek minimalne plače za delo s polnim delovnim časom, ki za delo, opravljeno od 1. januarja 2024, znaša 1.253,90 eura.

Skladno z drugim odstavkom 130. c člena Zakona za uravnoteženje javnih financ minister, pristojen za delo, ob spremembi minimalne plače določi nov znesek minimalne bruto urne postavke.

Prvi odstavek 130.c člena ZUJF določa, da bruto urno postavka za opravljeno študentsko delo ne sme biti nižja od zneska minimalne plače, preračunanega na uro dela povprečne mesečne delovne obveznosti za polni delovni čas, tako da se upošteva, da povprečna mesečna delovna obveznost za polni delovni čas znaša 174 ur.

Glede na nov znesek minimalne plače bi morala minimalna bruto urna postavka tako znašati 7,21 EUR.

Pristojnega ministra tako pozivamo, da nemudoma objavi novo višino minimalne bruto urne za opravljeno študentsko delo. Za razliko od minimalne plače za delo po pogodbi o zaposlitvi, pri kateri se obračuni opravljajo za pretekli mesec, lahko urna postavka za opravljeno študentsko delo velja le od dneva objave naprej. Dlje kot traja objava višje minimalne urne postavke za študentsko delo, dlje so študenti, ki opravljajo študentsko delo po postavki, nižji od nove minimalne, oškodovani.