Poziv k sklicu Sveta Vlade RS za študentska vprašanja zaradi ignorance Vlade RS do mladih

Ljubljana, 19. november 2020 – Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) Vlado Republike Slovenije opozarja, da se v času deljenja splošnih odpustkov družbenim skupinam igra z mladimi in prihodnostjo države.

ŠOS je v času trajanja mandata trenutne vlade z njo skušal ohranjati konstruktiven odnos. Tudi študenti razumemo težavnost vladanja v času izjemnih razmer, ko praktično obstoji celotni svet, ne le naša država. V teh časih je treba potegniti hitre in učinkovite rešitve, tudi če te niso vedno najbolj premišljene, zato, da se lahko reši, kar se rešiti da.

V zadnjih tednih pa lahko vidimo, da je ministrom v tej vladi precej vseeno za dobrobit prihodnosti države. Vlada RS potrjuje zakonodajo, ki nima nič z reševanjem trenutne zdravstvene in gospodarske krize, temveč pomeni dolgoročno slabšanje socialnega položaja mladih in erozijo kakovosti visokega šolstva. Ministrstvo za infrastrukturo na primer predlaga vpeljavo plačljivih vozovnic v JPP za dijake in študente v poletnih mesecih, kljub temu da so bile te doslej brezplačne. Na drugi strani vlada predlaga deregulacijo visokega šolstva: tako da odpira vpis na univerzitetne programe za dijake poklicnih šol, s čimer tudi zmanjšuje pomen gimnazijskih programov in mature, ter na drugi strani z rahljanjem pogojev za akreditacijo visokošolskih zavodov, s čimer se kakovost visokega šolstva neposredno zmanjšuje.

Z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leti 2021 in 2022 ta koalicija nadalje zmanjšuje financiranje študentskih organizacij, s čimer bodo neposredno oškodovani študenti. Okrnjeno bo izvajanje obštudijskih in interesnih dejavnosti, ogroženo izvajanje javnih pooblastil subvencionirane študentske prehrane in evidence študentskega dela, krčili se bodo socialni programi pomoči študentskih organizacij, ki so namenjeni študentom invalidom, študentskim družinam ter drugim socialno ogroženim študentom, ki jim študentske organizacije pomagajo preko fundacij in razpisov.

Pri tem pa ne pozabimo, da smo na ŠOS pristojnim ministrstvom v tem letu predlagali preko 40 ukrepov za izboljšanje socialnega položaja mladih in izobraževalnega procesa; le peščica njih je bila sprejeta. Enako velja tudi za PKP 6, pri katerem od 12 predlogov Vlada RS ni upoštevala nobenega.

Klemen Peran, predsednik ŠOS: Zaradi splošne ignorance te vlade do študentov in drugih mladih ter dejstva, da se na socialni dialog požvižga ter ukrepe sprejema brez dogovora z relevantnimi deležniki, zahtevamo sklic Sveta Vlade RS za študentska vprašanja, ki se že več kot eno leto ni sestal, in pozivamo predsednika Vlade RS, da se seje sveta udeleži. Na njem bomo Vlado RS opozorili na dejstvo, da se igra s prihodnostjo te države, ko jemlje sredstva za izobraževanje, raziskovanje in podporne socialne politike, medtem ko deli denar ostalim družbenim skupinam.