Poziv k oddaji zahtevkov in izplačilu dodatkov dijakom in študentom

Ljubljana, 3. februar 2023 – Na Študentsko organizacijo Slovenije (ŠOS) se še naprej obračajo dijaki in študenti, ki jim delodajalci kljub dosedanjim pozivom še vedno zavračajo izplačilo dodatka za izpostavljenost ob obravnavi COVID-19 bolnikov. Zato so te delodajalce ponovno pozvali k izplačilu.

Pri tem ponovno izpostavljajo, da se sredstva za izplačilo dodatka zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije, ter da so do dodatka upravičeni:

  • dijaki in študenti, ki so delo opravljali v okviru izobraževalnega procesa npr. vaj ali obveznega praktičnega usposabljanja;
  • dijaki in študenti, ki so delo opravljali zunaj sivih ali rdečih con, če so pri tem sodelovali pri oskrbi COVID-19 bolnikov, npr. pri sprejemu v zdravstveno ustanovo, njihovemu transportu ali pri kakršni koli drugi vrsti neposredne obravnave bolnikov;
  • dijaki in študenti, ki so delo opravljali zunaj sivih ali rdečih con pri obravnavi pacientov v zdravstvenih domovih ali oskrbovancev v socialno-varstvenih ustanovah;
  • dijaki in študenti, ki so delo opravljali v cepilnih centrih ali pri izvajanju mobilnega testiranja, četudi so pri tem opravljali administrativna dela. Če se je administrativna pomoč opravljala v ločenih prostorih, kjer ni prihajalo do stikov, potem dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve, ne pripada;
  • dijaki in študenti, ki jim je bila za delo v tem obdobju dodeljena višja urna postavka. Dodatek je namenjen za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve in se financira neposredno iz državnega proračuna.

Kljub temu, da je rok za oddajo zahtevkov že minil, je oddaja zahtevkov krajevno pristojni izpostavi URSZR možna do nadaljnjega. Oddaja zahtevkov je možna skladno z dosedanjimi usmeritvami, za morebitne dodatne informacije pa lahko kontaktirajo pristojne izpostave URSZR, odgovore na najpogostejša vprašanja ter potrebne obrazce za uveljavljanje zahtevkov pa lahko najdejo tudi na spletni strani ŠOS.

Izplačilo dijakom in študentom s strani delodajalcev se izvede v neto znesku, z neposrednim izplačilom na bančni račun. Delodajalci si za oddajo zahtevka in izvedbo izplačila ne smejo zaračunati administrativnih stroškov ali iz drugih razlogov zadržati del sredstev, ki jih za opravljeno delo prejmejo dijaki in študenti.

Marike Grubar, predsednica ŠOS: ”Glede na to, da se dodatek izplača iz ločenih proračunskih virov in ne iz lastnih sredstev zavoda, delodajalce v imenu dijakov in študentov, ki so v času epidemije opravljali delo pri oskrbi bolnikov, pozivam, da jim omogočite prejem zasluženega dodatka. Nenazadnje si s takšnimi gestami gradite odnos s svojimi potencialnimi bodočimi zaposlenimi.

Poslano: