Poziv k nadaljnjemu izvajanju Erasmus+ izmenjav

Na Študentsko organizacijo Slovenije (v nadaljevanju: ŠOS) smo s strani študentov v zadnjih tednih prejeli veliko vprašanj v povezavi z izvajanjem Erasmus izmenjav. Študentje so začeli prejemati obvestila, s katerimi jih visokošolski zavodi pozivajo, naj počakajo z vsemi aktivnostmi v povezavi z mobilnostjo študentov (odločitve glede odhoda na Erasmus izmenjavo, morebitna plačila nastanitve ali prevoza, itn.), saj naj bi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) izdalo priporočilo, da se naj za čas izrednih razmer (zaradi COVID-19 pandemije) prekine z izvajanjem tako prihodne, kot odhodne mobilnosti.

Epidemiološka slika se od konca oktobra ni bistveno izboljšala, situacija v povezavi z boleznijo COVID-19 je po celotni Evropi zaskrbljujoča, česar se tudi na ŠOS zavedamo. Kljub temu pa smo mnenja, da je takšen ukrep nepotreben in ne bo bistveno pripomogel k boju proti bolezni COVID-19. Potrebno je omeniti tudi, da bi takšen ukrep še dodatno poslabšal že načeto kakovost študija.

Internacionalizacija visokega šolstva, česar del so tudi Erasmus izmenjave, je v zadnjem času ena izmed osrednjih tem vseh deležnikov visokega šolstva. Kot izjemno pomembno jo je opredelila tudi Ekspertna skupina za pripravo izhodišč Nacionalnega programa visokega šolstva 2021-2030. Nadalje Nacionalni program visokega šolstva 2011 – 2020 v sedmem odstavku, četrtega poglavja pravi: “V primerjanju s tujino si je treba prizadevati zlasti za kakovost raziskovalnega in izobraževalnega dela v visokem šolstvu; to pa lahko bistveno izboljšajo izmenjave študentov in profesorjev, skupno oblikovanje in izvajanje študijskih programov ter vključevanje v sisteme preverjanja kakovosti”.

Pomena mobilnosti in internacionalizacije na dvig kakovosti visokega šolstva, smo se v Sloveniji zavedali, ko smo šli po poti bolonjske reforme. Njeni cilji so bili vzpostavitev primerljivih in preglednih visokošolskih struktur in stopenj, vzajemno priznavanje relevantnih in primerljivih visokošolskih kvalifikacij, vzpostavitev medsebojno priznanega kreditnega sistema in sistema zagotavljanja kakovosti, s čimer bi spodbudili mobilnost v akademskem svetu ter večja konkurenčnost slovenskega in evropskega visokega šolstva v svetu.

Ukrep, s katerim bi MIZŠ ali pa posamezni visokošolski zavodi začasno ukinili možnost Erasmus izmenjav, bi tako bil v nasprotju s celotno ideologijo razvoja visokega šolstva in bi hkrati močno poslabšalo kvaliteto visokega šolstva.

Zato na ŠOS zahtevamo, da se mobilnost študentov in  profesorjev ohrani v največji možni meri, pri čemer pa naj se seveda promovira izvajanje vseh preventivnih ukrepov (samoizolacija ob prihodu v tujo državo, nošenje mask, razkuževanje itn.) za zajezitev bolezni COVID-19.