Poziv h kandidaturi za člana Sveta NAKVIS

 

Študentska organizacija Slovenije

Dunajska 51

1000 Ljubljana

Ljubljana, 28. september 2018

 

Poziv h kandidaturi za člana Sveta Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu

 

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) na podlagi Zakona o visokem šolstvu poziva vse zainteresirane kandidate h kandidaturi za mesto člana Sveta Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS). Prosto je eno (1) mesto, in sicer za dvoletni mandat.

Kandidatura mora vsebovati: prijavo oz. motivacijsko pismo, življenjepis kandidata in originalno potrdilo o vpisu za študijsko leto 2018/19. Kandidatura brez katere od navedenih prilog se šteje za nepopolno.

Rok za oddajo kandidatur je: ponedeljek, 8. oktober 2018. Kandidatura se pošlje po priporočeni pošti na naslov: Študentska organizacija Slovenije, Dunajska 51, 1000 Ljubljana (s pripisom: Kandidatura NAKVIS – NE ODPIRAJ) IN po elektronski pošti na naslov: info@studentska-org.si (zadeva sporočila: Kandidatura NAKVIS – NE ODPIRAJ).

Nepopolne ali prepozno prispele kandidature se zavrže.

Formalni pogoji za imenovanje so določeni z zakonom (ZViS-L) in Sklepom o ustanovitvi NAKVIS. Izpolnjevanje pogojev kandidat izkaže s popolno kandidaturo in uspešno opravljenim razgovorom pred strokovno komisijo. O datumu in uri razgovora bodo kandidati obveščeni naknadno.

 

Študentska organizacija Slovenije

Jaka Trilar

predsednik