Obvestilo dijakom in študentom glede neizplačila “Covid dodatka” in poziva za vračilo le-tega

S sprejetim Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP) je Državni zbor Republike Slovenije zagotovil izplačilo dodatka za dijake in študente, ki so vključeni ali vpoklicani k opravljanju nalog pomoči pri celostni oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialno-varstvenih ustanovah in pri izvajanju mobilnega testiranja in cepljenja. Po odločitvi Urada RS za zaščito in reševanje se ta dodatek izplačuje le prostovoljcem, ne pa tudi preostalim dijakom in študentom, čemur so v praksi sledili tudi delodajalci, pri katerih so dijaki in študenti delo opravljali. Ker na Študentski organizaciji Slovenije menimo, da so dijaki in študenti s takšno odločitvijo oškodovani, proti delodajalcem pripravljamo tožbo s ciljem izplačila dodatka vsem dijakom in študentom, ki so takšno delo opravljali.

Rok za oddajo potrebne dokumentacije je bil do najkasneje 29. maja 2022 in v kolikor ste ga zamudili, naknadna oddaja vloge ni mogoča.

O B V E S T I L O

Vse dijake in študente, ki ste na elektronski naslov info@studentska-org.si pravočasno oddali dokumentacijo za nadaljnjo obravnavo glede neizplačila “Covid dodatka” obveščamo, da ste prejeli povratno sporočilo, konec junija pa lahko pričakujete tudi več informacij o nadaljnjih postopkih glede tožbe.

Prejeli smo povratne informacije, da se je v zadnjih dneh povečalo število pozivov dijakom in študentom za vračilo že izplačanega dodatka nekaterih izjem. Vse, ki ste prejeli tovrsten poziv prosimo, da nam čim prej pišite na info@studentska-org.si, kjer bomo nadalje reševali problematiko izplačil.