Položaj študentov … v reševanju – DODAJ LINK

Ljubljana, 6. oktober 2016 – Včeraj je v Državnem zboru potekala seja Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino. Poslanci so obravnavali dva predloga oz. dve noveli zakonov, ki vplivata na življenje študentov, in sicer Zakon o skupnosti študentov (ZSkuS) in Zakon o visokem šolstvu (ZViS). ZSkuS, ki opredeljuje status in delovanje študentskih organizacij, je bil pripravljen brez Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) in ni dobil podpore poslancev. Dobili pa smo nalogo, da skupaj z ministrstvom (MIZŠ) pristopimo k oblikovanju novega zakona, ki bo jasneje opredeljeval določena pravno nedorečena področja delovanja študentskih organizacij. Do obravnave predloga novele ZViS po posameznih členih oz. področjih pa ni prišlo, saj so poslanci izglasovali predlog o javni predstavitvi mnenj o predlogu zakona, ki bo potekala v prihodnjih tednih. Na ŠOS se zavedamo nujnosti novele, predvsem zaradi neurejenega področja financiranja, pozdravljamo spremembe na področju večanja pravic študentov, največ zadržkov pa imamo do sprememb na področju sistema zagotavljanja in spremljanja kakovosti.
Poslanci so obravnavali predlog novele ZSkuS, ki pa so ga zavrnili zaradi netransparentnega in izključujočega načina, na katerega je bil spisan in vložen, ter zaradi mnogih nasprotujočih si mnenj o posledicah določil. Številni pomisleki so bili izraženi tudi v javni predstavitvi mnenj, ki jo je na prejšnji seji sklical ta odbor in je potekala 14. septembra. Poslanci so s sklepom naložili MIZŠ, da v naslednjih mesecih skupaj z deležniki pripravi predlog novega zakona. Tudi na ŠOS si želimo posodobljenega zakona, ki pa mora biti pripravljen demokratično, v dialogu vseh deležnikov ter upoštevati zakonodajne in nomotehnične standarde. V sklopu Sveta Vlade RS za študentska vprašanja bomo aktivno pristopili k pripravi novele, ki bo uredila pomanjkljivosti zakonodaje, ki ureja avtonomno študentsko organiziranje.
Na včerajšnji seji pa so poslanci sklicali tudi javno predstavitev mnenj o noveli ZViS, ki ureja področja financiranja, zagotavljanja kakovosti visokega šolstva, internacionalizacije in demokratizacije univerz pa tudi nekatere pravice študentov. Razlog za takšen sklep je bil sodeč po razpravi nedorečenost področja poučevanja v tujem jeziku in odsotnost zakonske definicije javne službe. Na ŠOS upamo, da se bo ta razprava osredotočila na več področij novele, saj smo trenutno v javnosti slišali le pomisleke glede uvedbe možnosti poučevanja v tujem jeziku, pozabilo pa se je na ostala, prav tako pomembna področja.
Na ŠOS predlagani noveli ne nasprotujemo, imamo pa glede določenih vprašanj drugačno stališče od ostalih deležnikov. Svoje pomisleke smo izrazili tudi v razpravi, ki je potekala do zdaj (dostopni TUKAJ). V upanju, da bomo upoštevani, smo pripravili tudi nekaj predlogov amandmajev k noveli (dostopni TUKAJ), ki jih bomo predstavili tudi na javni predstavitvi mnenj.
Kljub temu opozarjamo odločevalce, da zaradi podaljševanja postopka sprejemanja novele zmanjkuje časa za sistemsko ureditev visokega šolstva v Sloveniji, ki je nujna. Na ŠOS na nujnost sistemske ureditve visokošolskega prostora opozarjamo že dlje časa, na vnovično novelacijo pa smo privolili, saj sistem potrebuje urgentno stabilizacijo, predvsem na področju financiranja, novelaciji pa naj bi sledila priprava sistemskega visokošolskega zakona.
http://studentska.org/dokumenti/KOMENTARSOSZVISEdemokracija21.marec2016.pdf
http://studentska.org/dokumenti/AMANDMAJIZViSKSOS25.09.2016.dotx