Odziv ŠOS na težave študentov, ki so prisiljeni bivati v hostlih

Na ŠOS smo se danes (ponovno) odzvali na bivanjsko problematiko študentov, točneje na težavo študentov, ki so prisilijeni bivati v hostlih.

ŠOS se zdi stanje, ko morajo študenti bivati v turističnih nastanitvah, nedopustno in asburdno. To kaže na velike težave in stiske teh študentov.

Nakazuje se možnost oprostitve turistične in promocijske takse za te študente. Pri tem pa opozarjamo, da to ne bo rešilo izvirnega problema … in študenti bodo še vedno prisiljeni bivati v hostlih.

Ključna težava je sicer pomanjkanje postelj v študentskih domovih. Študenti še vedno čakajo na t.i. subvencionirano namestitev, čeprav smo že skoraj meseca marca. V študentskih domovih biva sicer samo 15 % študentov, ena tretjina študentov pa je prisiljena bivati na trgu (ostali bivajo “doma”, torej v gospodinjstvu s starši, kar pa je že druga zgodba).

Druga ključna težava je, da imajo študenti, ki bivajo na trgu, velike težave zaradi pomanjkanja najemniških stanovanj in visokih najemnin (predvsem v Ljubljani in na Obali). To je posledica dejstva, da primanjkuje javnih (najemnih, neprofitnih) stanovanj, saj država ne rešuje stanovanjske problematike (mladih). Na to smo skupaj z MSS in DOS letos že dvakrat opozorili vlado (https://www.studentska-org.si/odziv-mladih-na-objavljene-prioritete-za-delo-vlade-rs-v-letu-2019-kje-je-stanovanjska-politika/ in https://www.studentska-org.si/ponovni-dopis-vladi-kje-je-stanovanjska-politika/).

Dodatna težava so stanovanja, ki se oddajajo preko spletnih platform, npr. Airbnb. Teh naj bi bilo tudi do 1000 samo v Ljubljani, to pa posledično pomeni toliko manj stanovanj za mlade. Tudi tega problema država ne rešuje, čeprav se velika večina teh stanovanj oddaja nelegalno, torej brez potrebnih prijav, dovoljenj in soglasij.

Na bivanjsko problematiko študentov in mladih opozarjamo že več let. Nujno potrebujemo proračunska sredstva za gradnjo študentskih domov in za reševanje stanovanjske problematike mladih. K izboljšanju stanja pa bi pripomogel že boljši nadzor nad obstoječo zakonodajo (npr. nad Airbnb).

Seveda se strinjamo, da bi oprostitev plačevanja turistične in promocijske takse pripomogla k izboljšanju položaja teh študentov. Pomagala bi k gašenju požara, ne bi pa rešila ključnih in izvornih težav. Zato to predlagano rešitev spremljamo z grenkim priokusom.