Odziv ŠOS na morebitno plagiatorstvo ministrice za izobraževanje Klavdije Markež

Ljubljana, 1. april 2015 – Danes smo lahko v medijih zasledili domneve, da naj bi bilo magistrsko delo nove ministrice za izobraževanje, znanost in šport, Klavdije Markež, plagiat. Navedbe naj bi preverjali tudi na fakulteti, ki je listino izdala. Na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) še čakamo na uraden odziv fakultete, kot tudi ministrice, ob tem pa znova opozarjamo na probleme akademske nepoštenosti in akademske kulture – tako na strani študentov kot zaposlenih na izobraževalnih ustanovah. V konkretnem primeru, če se domneva izkaže za resnično, pričakujemo odstop ministrice, od predsednika Vlade RS pa premislek o viziji slovenskega izobraževanja, ki mu z nepremišljeno politiko in kadrovanjem ta vlada dela nepopravljivo škodo.
Na ŠOS dogajanju oz.  domnevam glede plagiatorstva ministrice sledimo preko medijev, sprva pa smo novico razumeli kot prvoaprilsko šalo. Vsekakor pričakujemo še odziv fakultete, ki je listino izdala, kot tudi ministrice. Če se navedbe izkažejo za resnične, pričakujemo, da bo ministrica za izobraževanje nemudoma odstopila, saj gre v takem primeru za hujšo kršitev akademskih standardov in tudi za krajo intelektualne lastnine. V tem primeru tudi od predsednika Vlade RS pričakujemo resen razmislek o tem, kam trenutna vlada umešča pomen izobraževanja, ki mu – tudi nenehne kadrovske spremembe na resornem ministrstvu – povzročajo škodo in upočasnjujejo implementacijo nujnih sprememb v izobraževalnem sistemu.
Ne glede na domneve o plagiatorstvu ministrice pa želimo na ŠOS ob tej priložnosti opozoriti na problem plagiatorstva, ki vsekakor ni zanemarljiv. Glede na že opravljene strokovne diskusije, kot tudi odmevne »afere« ob odkritih plagiatih med politično in družbeno pomembnimi posamezniki, pričakujemo, da bodo izobraževalne, predvsem visokošolske, institucije resno pristopile k obravnavi problematike – ne zgolj kaznovanju plagiatorstva, ampak predvsem h aktivnemu preventivnemu izobraževanju glede pisanja diplomskih, magistrskih in doktorskih del. Prav tako bi morali imeti visokošolski zavodi jasne kriterije, kaj naj zaključno delo na posamezni stopnji izobraževanja dosega – v konkretno omenjenem primeru denimo zmoti tudi to, da naj bi bilo magistrsko delo (za pridobitev znanstvenega magisterija) plagiat diplomskega dela, kljub temu, da naj bi ob zaključku posamezne stopnje izobraževanja posamezniki dosegali točno določene kompetence, povezane tudi z možnostjo in sposobnostjo samostojnega znanstvenoraziskovalnega dela.
Seveda nosi odgovornost pri plagiatorstvu avtor, ker je to zavestno storil, svoj del odgovornosti pa nosijo tudi izobraževalne institucije in mentorji, ki bi morali odgovorneje opraviti svojo nalogo skozi celoten proces mentoriranja, ne samo ob končnem pregledu. Namreč ravno skozi sprotno spremljanje dela študenta se vidi njegov napredek in trud, ki ga sam vlaga v diplomsko oz. drugo delo. ŠOS vseskozi opozarja, da je v visokem šolstvu kar nekaj problematike, za katero bi morali del odgovornosti nase prevzeti tudi profesorji in ne zgolj študenti.