Odziv ŠOS na izjave predsednika Slovenske nacionalne stranke in poslanca Državnega zbora Zmaga Jelinčiča

“Vsak kur*ev študent je dobil 150 evrov, kar tako.” (Zmago Jelinčič, predsednik SNS in poslanec Državnega zbora Republike Slovenije)

Na ŠOS smo podprli ukrep Vlade Republike Slovenije da se rednim in izrednim študentom podeli 150 eurov izrednega dodatka zaradi izpada dohodkov iz študentskega dela zaradi razglašene epidemije COVID-19. Pri tem smo opozarjali, da je dodatek enkraten in ne nadomesti izpada dohodkov, ki je zaradi epidemije in upada ponudbe študentskega dela nastal, prav tako pa da do dodatka niso upravičeni tuji študenti, ki redno ali izredno študirajo v Sloveniji. Ta predlog so poslanci Državnega zbora podprli, vključno s poslanci poslanske skupine SNS.

Poleg tega smo predlagali nadomestilo zaradi izpada dohodkov iz študentskega dela za vse študente, ki so v zadnjih 12 mesecih opravljali študentsko delo v višini 80% povprečnega mesečnega dohodka v zadnjih 12 mesecih, podobno, kot je to veljalo za delavce v delovnem razmerju s pogodbo o zaposlitvi. Na ta način bi pomagali tistim študentom, ki se s študentskim delom preživljajo. Poslanci Državnega zbora RS tega predloga žal niso podprli.

Klemen Peran, predsednik ŠOS: ”Žalostno je, da poslanec Državnega zbora uporablja takšen diskurz, še bolj žalostno pa je, da ni nepričakovan. V dobro g. Jelinčiča upam, da bodo moji kolegi študenti imeli drugačen odnos do njega, kot on do nas, ko bodo vplačevali za njegovo (ne prav nizko) pokojnino.”

*Vir prikazne fotografije: Mladina (https://www.mladina.si/91190/zmagovita-jelinciceva-cigara/), avtorske pravice: Borut Krajnc