Odprte prijave za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskih domovih

Študentje lahko na portalu eVŠ oddajo prošnjo za sprejem oziroma za podaljšanje bivanja v študentskih domovih in pri zasebnikih za prihodnje študijsko leto. Na voljo je 12.149 mest za subvencionirano bivanje, od tega 4685 za sprejem in 7464 za podaljšanje bivanja, ter 49 mest za študente s priznano in začasno priznano mednarodno zaščito.

Po podatkih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport višina subvencije v študijskem letu 2022/2023 v javnih dijaških, dijaško-študentskih in študentskih domovih znaša 21,5 evra, v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih pa 32 evrov.

V skladu z javim razpisom za subvencionirano bivanje višješolskih in visokošolskih študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2022/2023, ki je dostopen prek spletne strani ministrstva, lahko študenti prošnjo za sprejem oddajo na spletnem portalu eVŠ, in sicer s kvalificiranim digitalnim potrdilom, z uporabniškim imenom in geslom ali z digitalno identiteto. Na prvo prednostno listo bodo uvrščeni tisti, ki bodo vlogo oddali do 16. avgusta.

Tudi študenti, ki želijo podaljšati bivanje v študentskih domovih ali pri zasebnikih, morajo vlogo oddati prek istega portala do najkasneje 16. avgusta.

Razpisa za bivanje študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito in osebe z začasno zaščito v študentskih domovih za prihodnje študijsko sta sicer dosegljiva na spletnih straneh študentskih domov.

fotografija študentov, ki ležijo