Odgovor na dopis »ZAHTEVA ZA OBJAVO POPRAVKA PO 1. ODSTAVKU 26. ČLENA ZAKONA O MEDIJIH«

Študentska organizacija Slovenije
Dunajska 51
1000 Ljubljana
Ljubljana, 28. 7. 2015
UM Ekonomsko-poslovna fakulteta
dr. Žan Jan Oplotnik
Razlagova 14
2000 Maribor
ZADEVA: Odgovor na dopis »ZAHTEVA ZA OBJAVO POPRAVKA PO 1. ODSTAVKU 26. ČLENA ZAKONA O MEDIJIH«
Spoštovani,
v zvezi za vašim zahtevkom vas obveščamo, da smo, kljub temu, da Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) ni medij, popravek, ki ste ga poslali, objavili na isti spletni strani, kot je bilo objavljeno osnovno sporočilo in je dostopen na naslovu: https://www.studentska-org.si/novice/akademska-nepostenost-vsak-dan-v-novi-preobleki-odziv-na-afero-epf-um. Naš namen ni povzročanje škode posameznikom, pač pa opozarjanje na sistemske probleme. Ker smo organizacija, ki zastopa pravice študentk in študentov, jasno opozarjamo tudi na konkretne primere, kjer so bili ti oškodovani, z namenom osvetlitve širše področne problematike.
Uvodoma pojasnjujemo, da smo, kot je razvidno iz samega sporočila, te navedbe povzeli iz aktualnega medijskega poročanja, kar smo tudi jasno zapisali:
»Študentka mariborske Ekonomsko-poslovne fakultete (EPF) je, po navedbah medijev, pod mentorstvom sedanjega dekana EPF Klavdija Logožarja izdelala diplomsko delo, ki ga je slednji nato prodal podjetju DARS, po dogovoru s takratnim sodelavcem in članom uprave DARS Janom Žanom Oplotnikom, trenutnim prorektorjem Univerze v Mariboru. Mentor naj bi s prodajo pridobil kar 24.000 EUR materialne koristi, študentka, ki je »študijo«, prodano DARS-u v celoti izdelala sama, v okviru diplomskega dela, pa do finančnega nadomestila ni bila upravičena, niti s sporno prodajo ni bila seznanjena.«
Glede navedbe v vašem sporočilu:
»Nenazadnje pa menim, da bi bilo prav, če bi pred vašim javnim pozivom in medijskim linčem, odgovore na vaša morebitna vprašanja ustrezno preverili ali vsaj poiskali pri meni osebno, kar še vedno lahko storite in ste tudi zato vedno vabljeni na pogovor.«
pa moramo pojasniti sledeče: ŠOS nikjer v omenjenem sporočilu za javnost ali s tem povezano komunikacijo ni naslovil nikakršnega javnega poziva (domnevamo k odstopu), kot so to storili sindikati, prav tako ŠOS ni sprožal »medijskega linča« proti posameznikom. Če ste podrobneje prebrali naši odziv, ste lahko videli, da je bilo naše osrednje sporočilo in namen opozoriti na sistemske napake, konkretno vprašanje avtorskih pravic študentov. Zaradi tega, kot tudi drugih afer v visokošolskem prostoru, ki smo jim bili priča v obdobju zadnjega leta (neveljavne diplome na neakreditiranih programih, visoki zaslužki nekaterih vodilnih delavcev na fakultetah, sporni vpisi in diplome na UP FM …) smo tudi tokrat jasno zapisali, da ob prenovi zakonodaje pričakujemo sistemske rešitve.
Ker smatramo, da je dobro delujoč sistem v interesu vseh, ki sooblikujemo akademski prostor, se bomo z vami tudi z veseljem sestali in pogovorili o izpostavljenih vprašanjih, ki zahtevajo sistemsko reševanje.
S spoštovanjem,
Študentska organizacija Slovenije
pripravila: Jelena Štrbac Nemec