Odbora Državnega zbora potrdila pozitivne zakonodajne predloge za študente

Ljubljana, 10. oktober 2019. Odbor za finance in Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor sta na današnjih sejah sprejela predloga zakonov, s katerim se položaj študentov pomembno izboljšuje. Odbor za finance je obravnaval predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF 691-VIII), poslanci pa so sprejeli amandma, s katerim se dviguje minimalna bruto urna postavka za študentsko delo na 5,41 eura, z začetkom veljave 1. 1. 2020. Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor pa je sprejel predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP 758-VIII), s katerim omogoča financiranje dodatnih prevozov za študente invalide, za kategorizirane oziroma registrirane športnike do kraja vadbe ter najpomembnejše, ukinja starostno omejitev študentov pri dodeljevanju pravice do subvencioniranega prevoza.

Predlog dviga minimalne urne postavke, ki ga je v zakonodajni postopek vložila skupina poslancev stranke Levica, je bil na odboru spremenjen z amandmajem koalicijskih strank, s katerim se minimalna urna postavka za študentsko delo s 1. januarjem 2020 dviguje iz 4,89 na 5,40 eurov bruto, dijakom in študentom pa še naprej ne bodo pripadali dodatki za prevoz in malico ali za delo na dela proste dneve, vikende in nočno delo. Glede na nevarnosti, ki jih je prvotni predlog zakona predstavljal (komentar ŠOS je dostopen na tej povezavi), smo s sprejetim amandmajem vseeno zadovoljni. Še vedno pa obžalujemo, da se tako drastične spremembe za študente izjemno pomembne zakonodaje sprejemajo brez analize posledic, na kar smo na odboru še enkrat opozorili.

S predlogom ZPCP (758-VIII) pa se bolje ureja dostop študentov do subvencioniranega javnega potniškega prometa. S sprejetjem zakona se:

  • zagotavlja brezplačni prevoz oz. brezplačni prilagojeni prevoz gibalno oviranim študentom,
  • zagotavlja možnost prevoza upravičencev, ki se izobražujejo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in nimajo pravice do prilagojenega prevoza,
  • zagotavljajo subvencionirane vozovnice za dijake in študente do kraja vadbe za dijake in študente, ki imajo pravico do subvencionirane vozovnice in status kategoriziranega ali registriranega športnika,
  • ukinja starostna omejitev upravičencev (dijakov in študentov) do subvencioniranega prevoza.

Klemen Peran, predsednik ŠOS: ”Na Študentski organizaciji Slovenije smo veseli potrditve zakonodaje, ki študentom izboljšuje socialni položaj. Še posebej nas veseli, da je bil potrjen dvig minimalne bruto urne postavke za študentsko delo, ki bo dijakom in študentom omogočal višje dohodke za opravljeno študentsko delo ali pa zmanjšal število ur, ki jih morajo dijaki in študenti opraviti za preživetje. Kljub temu pa nas skrbi postopek in utemeljitev dviga, saj ni bil izveden socialni dialog, prav tako pa odločitev ni bila sprejeta na podlagi strokovnih analiz. Upamo, da višja minimalna urna postavka ne bo vplivala na obseg ponudbe študentskega dela, na kar smo opozorili tudi tekom javne razprave. Prav tako smo veseli, da se dodatno širi upravičenost do subvencioniranega javnega potniškega prometa, še posebej, da se končuje diskriminacija študentov na podlagi njihove starosti. Zadovoljni smo, da odločevalci začenjajo sprejemati rešitve na izzive na katere na ŠOS opozarjamo že dlje časa, želimo si da se s tem nadaljuje in v prihodnjih mesecih naslovi tudi druge problematike na katere že dlje časa opozarjamo.

 

 

Več informacij:

pr@studentska-org.si