Objavljene Smernice za izvedbo študijske dejavnosti za prvi semester 2020/21

Na Študentski organizaciji Slovenije smo v preteklih tednih intenzivno sodelovali pri pripravi Smernic za izvedbo študijske dejavnosti v prihajajočem zimskem semestru, ki jih je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) objavilo in vsem višje ter visokošolskim zavodom poslalo včeraj 16. septembra. Kot visokošolski partnerji smo v delovni skupini, ki jo je vodilo MIZŠ, sodelovali s predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), univerz, sindikatov vzgoje in izobraževanja ter visokošolskim sindikatom.

Tekom usklajevanj smo zagovarjali nujnost čimprejšnjega dogovora in objave smernic, ki lahko študentom omogočijo pripravo na novo študijsko leto. Kot predstavniki študentov smo zagovarjali stališče, da so študenti odrasle osebe, ki morajo sami prevzeti odgovornost za izvajanje ukrepov, ki omejujejo širjenje bolezni COVID-19, na ta način pa pravila o prekinitvi oz. prenosa izobraževanja na daljavo, kot veljajo za primarno in sekundarno izobraževanje, niso smiselna. Glede na rezultate raziskave, opravljene med splošno omejitvijo gibanja marca in aprila letos, o kakovosti izvajanja študija na daljavo, pa smo se zagovarjali stališče, da je potrebno čim več študijskih aktivnosti izvesti v živo, saj je kakovost izobraževanja na ta način večja.

Glede na sprejete smernice tako študente spodbujamo, da se v čim večji meri držijo smernic za omejevanje širjenja bolezni COVID-19, kot to nalaga MIZŠ in NIJZ. Študente spodbujamo k upoštevanje navodil glede socialne distance, higiene kašlja, uporabe zaščitnih mask, razkuževanja oz. umivanja rok ter k uporabi aplikacije #ostanizdrav. Le na ta način se bodo lahko študijski programi izvajali na kar se da običajen način, predvsem pa se bo tako lahko zagotovila višja kakovost pridobljene izobrazbe.

Klemen Peran, predsednik (ŠOS): “Glede na izkušnje ob izvajanju študija na daljavo v preteklem študijskem letu smo zagovarjali izvedbo študijskih aktivnosti v živo, kjer je mogoče upoštevati smernice, ki jih je podal NIJZ. Kakovost študija in pridobljeno znanje sta namreč neprimerljivo večja ob izvajanju študija v živo. Študij po bolonjski reformi je tako ali tako že organiziran na način, da študente usmerja k samostojnemu delu in študiju, kontaktne ure (predavanja, seminarji in vaje) so minimizirane. Veseli nas, da so v končnem besedilu smernic upoštevani vsi predlogi, ki smo jih študenti tekom usklajevanja predali MIZŠ. Študente pa še naprej spodbujamo k upoštevanju priporočil, podanih s strani NIJZ in MIZŠ.

 

Besedilo Smernic za izvedbo študijske dejavnosti v zimskem semestru študijskega leta 2020/21.