Objavljen razpis za štipendije za deficitarne poklice

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je objavil razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice. Rok prijave je od 1. 8. 2024 do vključno 30. 9. 2024.

Vloga lahko oddat na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 351. JR ŠDP« od 1. 8. 2024 do vključno 30. 9. 2024.

Vlogo pa lahko oddate tudi elektronsko preko portala Moja eUprava. Za oddajo elektronske vloge preko portala se prijavite s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali smsPASS na mobilnem telefonu. V primeru, da je vlagatelj za štipendijo mladoletna oseba, vlogo odda zakoniti zastopnik s svojo e-identiteto (kvalificirano digitalno potrdilo zakonitega zastopnika ali smsPASS na mobilnem telefonu zakonitega zastopnika).

V tem razpisu se bodo štipendije podeljevale dijakom, ki se izobražujete na naslednjih smereh:

 • kamnosek,
 • izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij,
 • inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij,
 • oblikovalec kovin orodjar/orodjarka,
 • avtokaroserist/avtokaroseristka,
 • pek/pekarka,
 • slaščičar/slaščičarka,
 • mesar/mesarka,
 • tapetnik/tapetničarka,
 • mizar/mizarka,
 • zidar/zidarka,
 • tesar/tesarka,
 • klepar-krovec/kleparka-krovka,
 • izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje,
 • slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka,
 • pečar– polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog,
 • gozdar/gozdarka,
 • gastronomske in hotelske storitve
 • dimnikar/dimnikarka,
 • steklar/steklarka,
 • tehnik/tehnica steklarstva.

Dvojezični izobraževalni programi:

 • ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku,
 • avtoserviser/avtoserviserka (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku,
 • predšolska vzgoja (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku,
 • mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku,
 • strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku,
 • kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku,
 • ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku.

Več informacij je na voljo na spletni strani sklada: Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2024/2025 (351. JR) | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS (srips-rs.si).