Objavljen razpis za subvencionirano bivanje za prihodnje študijsko leto

Študentski domovi Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem so na svojih spletnih straneh objavile razpis za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja visokošolskih študentov pri zasebnikih in v študentskih domovih za študijsko leto 2021/22.

Prošnjo za sprejem in podaljšanje študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. Rok za oddajo prošnje je 16. 8. 2021.

Vsak študent lahko odda samo eno prošnjo, in sicer, če se študent prijavlja:

  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom se obrazca po pošti ne pošilja, temveč se prošnjo v eVŠ odda do 16. 8. 2021. Po pošti mora priporočeno poslati ali osebno oddati v času uradnih ur pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču tiste priloge k prošnji, ki jih v prošnji označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prošnje).
  • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora podpisan obrazec prošnje, izpolnjene v eVŠ do 16. 8. 2021, s prilogami poslati priporočeno po pošti ali osebno oddati do 20. 8. 2021 v času uradnih ur pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču.
  • z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: AAI-račun), se obrazca po pošti ne pošilja, temveč se prošnjo v eVŠ odda do 16. 8. 2021. Po pošti mora priporočeno poslati ali osebno oddati v času uradnih ur pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču tiste priloge k prošnji, ki jih v prošnji označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prošnje).

Kot pravočasna se upošteva:

  • prošnja, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 16. 8. 2021.
  • prošnja, ki je bila izpolnjena in poslana elektronsko v eVŠ do 16. 8. 2021, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem izpolnjenem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti ali osebno oddana pristojni pisarni za študentske domove do 20. 8. 2021.
  • prošnja, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do 16. 8. 2021.

 

Objavljen razpis in druge informacije za študijsko središče v Ljubljani.

Objavljen razpis in druge informacije za študijsko središče v Mariboru.

Objavljen razpis in druge informacije za študijsko središče na Primorskem.