Objavljen je javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij

Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024 je namenjen novim vlagateljem, ki še nimajo Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev, in tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2023/2024 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja. 

Zoisova štipendija je namenjena dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.

Zoisove štipendije se dodelijo najuspešnejšim vlagateljem vlog, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje:

  • izkazujejo vsaj en ustrezen izjemni dosežek,
  • dosegajo zahtevan šolski oziroma študijski uspeh,
  • izpolnjujejo tudi ostale zahtevane pogoje in
  • prehajajo na višjo raven izobraževanja, na kateri Zoisove štipendije še niso prejemali.

Rok za oddajo vlog je za dijake 8. september 2023 in za študente 9. oktober 2023.

Več informacij je na voljo na spletni strani javnega štipendijskega sklada: Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024 (338. JR) | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS (srips-rs.si).