Objavljen je javni razpis pripravniških mest na področju vzgoje in izobraževanja 2022/23

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je za šolsko leto 2022/23 razpisalo klasična pripravniška mesta s sklenjenim delovnim razmerjem na področju vzgoje in izobraževanja.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport razpisuje pripravniška mesta v vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, srednjih šolah, dijaških domovih, ki so vpisani v razvid kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja.

Ministrstvo razpisuje pripravniška mesta v treh sklopih:

  • sklop A: 50 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja;
  • sklop B: 30 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otrok ali svetovalnega delavca v v vrtcih oz. šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in
  • sklop C: 170 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela učitelja, vzgojitelja, svetovalnega delavca ali knjižničarja.

Z izbranimi kandidati bodo vzgojno-izobraževalni zavodi, na podlagi sklepa o izbiri in razporeditvi, sklenili pogodbe o opravljanju pripravništva na pripravniškem mestu.

Pogodbe se bodo sklenile najkasneje do 30. septembra 2022, z začetkom opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem 1. oktobra 2022, s polnim delovnim časom, za sklop A za 6 mesecev in za sklopa B in C pa za 10 mesecev.

Rok za prijavo na razpis v okviru sklopa A za pripravniška mesta vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja je do 15. 7. 2022.

Rok za prijave na sklop B in sklop C je 27. 6. 2022.

Več TUKAJ.

Vir: www.gov.si