Objavljen javni razpis za dodelitev in javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisovih štipendij za leto 2021/2022

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v ponedeljek, 28. junija 2021, na spletni strani objavil javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2021/2022. Prav tako je objavil vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za obstoječe štipendiste. Objavil pa je tudi javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za študente, ki štipendijo prejemajo še po starem zakonu o štipendiranju (ZŠtip), torej tistim, ki so štipendijo pridobili do vključno študijskega leta 2013/2014.

 

Prva pridobitev Zoisove štipendije

Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2021/2022 je namenjen novim vlagateljem, ki še nimajo Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev, in tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja.

Zoisove štipendije se dodelijo po določbah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1) najuspešnejšim vlagateljem, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje: izkazujejo vsaj en ustrezen izjemni dosežek, dosegajo zahtevan šolski oziroma študijski uspeh in izpolnjujejo tudi ostale zahtevane pogoje. Podrobneje so pogoji opredeljeni v razpisu.

Razpisna dokumentacija je dostopna tukaj.

Rok za oddajo vlog za dijake je 17. 9. 2021, za študente pa 8. 10. 2021.

 

Nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije

Način uveljavljanja nadaljnjega prejemanja Zoisove štipendije se razlikuje glede na to, ali je štipendist štipendijo za izobraževalni program pridobil:

  • po starem zakonu o štipendiranju ZŠtip (štipendija je bila dodeljena do vključno šolskega oziroma študijskega leta 2013/2014),
  • po novem zakonu o štipendiranju ZŠtip-1 (štipendija je bila dodeljena odvključno šolskega oziroma študijskega 2014/2015 dalje).

 

Nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po starem zakonu

Javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip za leto 2021/2022 je namenjen Zoisovim štipendistom, ki so štipendijo pridobili po starem zakonu ZŠtip (torej najkasneje v šolskem oziroma študijskem letu 2013/2014) in ne prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja.

Dokumentacija javnega poziva je dostopna tukaj.

Rok za oddajo vlog za študente je 8. 10. 2021.

 

Nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po novem zakonu

Štipendisti, ki so Zoisovo štipendijo pridobili po novem zakonu ZŠtip-1 in v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022 ne prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja, morajo vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije oddati najkasneje do konca šolskega oziroma študijskega leta 2020/2021. Vloga za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip-1 je dostopna na spletni strani sklada.

Dodatne informacije so na voljo: