Ob mednarodnem priznanju NAKVIS študenti pričakujemo dvig kulture kakovosti

Ljubljana, 19. marec 2015 – Iz Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) so včeraj sporočili, da je bil NAKVIS sprejet v evropsko združenje agencij za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu – ENQA. To agencijo umešča ob bok uveljavljenim agencijam in daje priznanje, da je sistem zagotavljanja kakovosti v Sloveniji na dobri poti. Na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) smo novice še posebej veseli, saj je prav za študente ključnega pomena to, da se kakovost visokošolskih zavodov dosledno spremlja, preverja in nadgrajuje. Prav tako pa smo bili prav na ŠOS ključni pobudniki zakonodajnih sprememb, ki so omogočile ustanovitev neodvisne agencije. Ob njeni mednarodni uveljavitvi upamo, da se bodo vsi visokošolski deležniki čedalje bolj zavedali pomena kulture kakovosti v visokem šolstvu.
Sprejem v ENQA je bil ob ustanovitvi eden ključnih strateških ciljev NAKVIS, kot tudi ReNPVŠ 2011-2020. Poleg tega je NAKVIS že vpisan v evropski register agencij – EQAR. To mednarodno priznanje agencije pomeni, da deluje skladno z evropskimi standardi in da so postopki, ki jih vodi, evropsko primerljivi. Za študente je še posebnega pomena to, da so diplome, podeljene na institucijah, akreditiranih s strani agencije, sprejete kot kakovostne ter zadoščajo evropskim standardom.
NAKVIS sicer deluje od leta 2010 in že od same zasnove agencije smo študente tesno vpeti v njegovo delovanje. Prav ŠOS je namreč najbolj glasno zahteval ustanovitev neodvisne javne agencije za kakovost v visokem šolstvu, saj je predhodno s tem povezane naloge opravljal Svet za visoko šolstvo, ki pa so ga bremenile številne domneve o pristranskosti in konfliktu interesov vodilnih članov.
Žiga Schmidt, predsednik ŠOS: »Na ŠOS želimo s sodelovanjem pri delu NAKVIS ne samo opravljati posamezne naloge znotraj sistema zagotavljanja kakovosti, pač pa tudi promovirati pojem »kulture kakovosti« med študenti. S tem namenom organiziramo tudi usposabljanja za študente, ki delujejo kot presojevalci kakovosti. Do sedaj se jih je udeležilo že več kot 50 študentov. Do danes je okoli 30 študentov sodelovalo pri presojah kakovosti, ki jih izvaja NAKVIS. V Svetu NAKVIS smo imeli že 6 predstavnikov (sočasno sta člana 2 študenta), nekaj naših študentov pa sodeluje tudi pri mednarodnih presojah kakovosti.«
Trenutno je ena največjih groženj za nemoteno delovanje NAKVIS nezadostno financiranje, zato tudi ob tej priložnosti na ŠOS pozivamo Vlado, da zagotovi dovolj sredstev za nemoteno delovanje agencije in njen nadaljnji razvoj.