Ob dnevu solidarnosti tudi študenti pozivajo k prostovoljstvu

Ljubljana, 14. avgust 2023 – Ob dnevu solidarnosti študente in ostale prebivalce k pomoči pri odpravljanju posledic poplav pozivajo tudi študentske organizacije.

V preteklem tednu so številni študenti na najbolj ogroženih območjih pomagali pri odpravljanju posledic poplav, ki so Slovenijo prizadele 4. in 5. avgusta. Študentske organizacije univerz in študentski klubi ob lastnih donacijah še vedno zbirajo pomoč prizadetim, organizirani pa so tudi odhodi skupin prostovoljcev, ki vsak pomagajo pri odpravljanju posledic najbolj prizadetim.

Za pomoč le-tem se tako lahko študenti in drugi posamezniki obrnejo tudi na študentske organizacije; tako študentske organizacije univerz kot lokalne študentske klube, ki s civilno zaščito sodelujejo tudi na terenu. V prihodnjih dneh se bodo te udeleževale akcij predvsem na Koroškem.

Ob tem se tudi ŠOS pridružuje pozivom delodajalcev in sindikatom, da tudi študentom, ki so med poletjem in preko celega leta opravljali študentsko delo, ujme pa so jim uničile streho nad glavo, Vlada Republike Slovenije nameni izredno nadomestilo za izpad dohodka. Tudi sami se v teh dneh, enako kot njihovi (zaposleni) starši ukvarjajo predvsem z odpravljanjem posledic ujme ter iskanjem načina preživetja v prihodnje. Mnogi študenti že v običajnih razmerah z opravljanjem študentskega dela pomagajo domačim, ta prihodek pa bo za kar nekaj časa zagotovo izpadel.

Marike Grubar, predsednica ŠOS: ”Veliko dela je bilo opravljenega, veliko pa ga je še pred nami vsemi. Zato tako študente, kot druge državljane, pozivamo k pomoči najbolj prizadetim; tako danes, na dan solidarnosti, kot v prihodnjih dnevih in mesecih. Kot družba bomo morali pristopiti k odpravljanju posledic teh poplav, pa tudi k pripravi na prihajajoče podobne naravne nesreče.”