Novela Zakona o visokem šolstvu bo med drugim omejila nezakonitosti

Ljubljana, 7. 6. 2015 – V minulih dneh smo bili priča novi aferi na področju visokošolskega izobraževanja. V tem primeru o slednjem dejansko niti ne moremo govoriti, saj do tega ni prišlo, prišlo pa je do ponarejanja listin, ki naj bi jih izdali tudi visokošolski zavodi. Motiv za pridobitev lažnega potrdila naj bi bil – na strani iskalcev – možnost opravljanja študentskega dela. Z novelo Zakona o visokem šolstvu (ZViS) pa bodo tudi posredniki študentskega dela dobili možnost vpogleda v evidence in tako preverjanja dejanskega statusa študenta. Študenti, ki bodo hitro končali s študijem pa bodo nagrajeni tudi s tem, da bodo lahko obdržali status študenta (in s tem pravice) do konca leta. Pričakujemo, da bosta predlagani rešitvi v veliki meri omejili zlorabe v prihodnje.
Na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) smo za afero ponarejanja listin (potrdil o vpisu) izvedeli iz medijev. Na celotno situacijo gledamo zelo zaskrbljeno, saj gre v tem primeru za kaznivo dejanje, za katerega je zagrožena tudi zaporna kazen. Poleg tega pa posamezniki s takimi dejanji mečejo slabo luč na študente in tako škodijo ugledu celotne študentske skupnosti.
Govorimo pa o zlorabah na dveh ravneh – najprej gre za ponarejanje listin kot tako in potem še za zlorabo sistema (npr. koriščenje pravic, do katerih sicer ne bi bili upravičeni), na podlagi te listine. Na ŠOS smo si vrsto let prizadevali za vzpostavitev evidence eVŠ za celotno terciarno izobraževanje, saj menimo, da pripomore k večji transparentnosti ter preprečuje zlorabe – tako so do statusa študenta in pravic, ki izhajajo iz tega, upravičeni le tisti, ki izpolnjujejo zakonsko določene pogoje. Na drugi strani pa je pomembno, da imajo dostop do ključnih podatkov iz evidence vsi, ki imajo pooblastila za podeljevanje katerekoli pravice iz naslova statusa študenta. Posredniki začasnih in občasnih del dijakov in študentov (tj. študentski servisi) bodo ta pooblastila dobili ravno z novelo ZViS, ki jo je minuli teden potrdila Vlada.
To dejanje, ki ga vsekakor obsojamo, pa je vendarle simptom širšega družbenega problema, ki ga bo treba še glasneje nasloviti. Mladi nimajo nobene socialne varnosti, ko prenehajo oz. zaključijo s šolanjem. To, da sistem mlade nekako potiska na rob zakonitega, kaže, da je v naši družbi nekaj močno narobe. Številni si tako zagotovijo minimalno socialno varnost – ne črpajo socialnih tranferjev – iščejo zgolj in le pot, da lahko delajo in za svoje delo prejmejo plačilo. Na ŠOS smo zato veseli, da je ministrstvo upoštevalo našo pobudo ter z novelo ZViS omogočilo trajanje statusa študenta po diplomi vse do konca študijskega leta. Tudi tako se bomo izognili morebitnim zlorabam ali pa vsaj temu, da študenti z oddajo diplomskih del pogosto zavlačujejo vse do septembra – ravno zaradi pravic iz naslova statusa študenta.
Novela ZViS tako posredno naslavlja pomembna socialna vprašanja študentov. Poleg omenjenega državi spet nalaga skrb za financiranje doktorskega študija.
Četudi se z vsemi novostmi, ki jih prinaša novela ZViS, ne moremo strinjati, pa vsekakor predstavlja pomembne sistemske rešitve na področju visokega šolstva. Ker pa visokošolsko polje, tudi z odstiranjem vedno novih afer, kaže na kar nekaj nedoslednosti in pomanjkljivosti v sami zakonodaji, želimo na ŠOS, skupaj z ostalimi visokošolskimi partnerji, nemudoma pristopiti k pripravi celovitega novega visokošolskega zakona.