Novela Zakona o štipendiranju

 

Državni zbor je včeraj, 19. 4. 2018 z 78 glasovi “za” in brez glasu “proti” sprejel novelo Zakona o štipendiranju (Zštip-1b), ki se je spreminjal predvsem zaradi predhodne uvedbe avtomatiziranega informativnega izračuna po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). S tem štipendistom ne bo treba več oddajati vlog za štipendije vsako leto, ampak jo bodo oddali le za prvo leto, potem pa se bo pravica podaljševala po uradni dolžnosti. Tako bo podeljevanje štipendij poenostavljeno in študentom bolj prijazno. Hkrati je novela Zštip-1 omilila določbe veljavnega zakona v korist študentov (npr. glede obveznosti vračila štipendije).

Novela ZUPJS, sprejeta konec lanskega leta, je kot bistveno spremembo odpravil vsakoletno vlogo za štipendije in uvedla avtomatizirani informativni izračun, ki bo vsako leto avtomatično podaljšal pravico do štipendije, če bo štipendist do nje upravičen. Temu je sedaj sledila sprememba ZŠtip-1, ki bo na eni strani odpravila administrativne ovire za štipendiste, na drugi strani pa razbremenila štipenditorje (centre za socialno delo in javni sklad). Tako se spreminja:

 • odločanje o dodatkih k štipendiji po uradni dolžnosti in poenostavitev preverjanja pogojev za pridobitev pravice:
  • do dodatka za bivanje (samo ob prvi vlogi in ob morebitni spremembi začasnega bivališča);
  • dodatka za uspeh, ki bo odvisen samo od povprečne ocene in ne več na ECTS točk. S tem ga bodo lahko pridobili tudi študenti v času absolventa, ki do njega sedaj pogosto niso bili upravičeni. Poleg tega se predlaga, da se dodatek za uspeh dodeli tudi na prehodu 1. na 2.  bolonjsko stopnjo, kar do sedaj ni bilo mogoče;
 • poenostavljajo se pogoji za mirovanje in prenehanje štipendije (ne glede na razloge);
 • štipendija ni več vezana na izobraževalni program, ampak na raven izobraževanja, ki je višja od že pridobljene (posledično odprava obveznega predhodnega pisnega soglasja štipenditorja k spremembi izobraževalnega programa);
 • itd.

Spremembe določb veljavnega zakona, ki  so bile doslej pomanjkljive in v škodo študentov:

 • podaljšanje roka za zaposlitev štipendista, ki prejema kadrovsko štipendijo po zaključku izobraževalnega programa (iz 1 na 2 meseca) in možnost nadaljevanja izobraževanja iz 1. na 2. bolonjsko stopnjo ali iz srednje poklicne na srednje tehniško izobraževanje (če se s tem strinjata tako delodajalec kot štipendist);
 • štipendist, ki bo prejemal štipendijo zaradi zdravstvenih ali drugih opravičljivih razlogov ne bo vračal štipendije, čeprav ne bo dokončal letnika:
 • če študentje ne bodo zaključili izobraževanja v času absolventa, bodo vračali štipendijo samo za eno leto, torej čas absolventa (sedaj za dve leti);
 • itd.

Zakon se začne uporabljati za šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019.

 

Več informacij o štipendijah…