(Ne)sposobnost zagotavljanja štipendij: Za informatizacijo skoraj toliko sredstev, kot za štipendije, spletna stran pa ne deluje

Ljubljana, 24. avgust 2015 – Danes naj bi bili na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije (Sklad) objavljeni obrazci – vloge za pridobitev štipendije za deficitarne poklice. Zaradi velikega zanimanja in povečanega števila obiskov na spletni strani pa je dostop do obrazcev otežen, številni so se po obrazce kar osebno odpravili na Sklad. Kljub očitno velikemu zanimanju, je razpisanih zgolj 1000 štipendij, ki bodo podeljene po principu »kdor prej pride, prej melje«. Na Dijaški (DOS) in Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) v današnjem kaotičnem stanju na Skladu med drugim vidimo tudi potrditev naših prizadevanj, da bi bilo štipendij več in bi bile širše dostopne. Prav tako pa tudi tehnične težave simbolično pokažejo nesposobnost države, da bi zagotovila ustrezno število in dovolj visoke štipendije za vse šolajoče mlade, ki takšno finančno spodbudo potrebujejo.
Na nevšečnosti pri dostopanju do obrazcev preko spleta so nas danes opozorili številni dijaki in starši, ki so na DOS in ŠOS klicali v upanju, da jim bomo lahko pomagali do obrazcev. Nad ne-delovanjem spletne strani Sklada smo bili presenečeni, so pa trenutno obrazci dostopni tudi na drugih povezavah, preko e-uprave in celo na googlovi platformi. V času, ko so vse informacije dostopne z »nekaj kliki« se nam to, da Sklad ni predvidel povečanega obiska in ustrezno nadgradil spletne strani, zdi najmanj površno. To še bolj preseneča ob dejstvu, da je sklad skoraj toliko sredstev, kot je namenjenih deficitarnim štipendijam, namenil prav informatizaciji: »Projekt Modernizacija sklada – informacijsko komunikacijski portal, 2008-2015, vrednost programa 1.046.387,19; 2 zaposlena na programu.« (Vir: Letno poročilo Sklada za leto 2014) Od izvajalcev razpisa tako pričakujemo, da zagotovijo primerno informacijsko infrastrukturo, ki bo vsem omogočala enak dostop do obrazcev in posledično enako možnost prijave – trenutno so privilegirani tisti, ki so se po obrazce lahko odpravili osebno, v Ljubljano. Trenutno se nam tako postavlja vprašanje, kako bodo vloge razvrščene glede na »čas prejetja vloge«.
Poleg tehničnih težav pa se nam zdi veliko bolj ključno poudariti, da današnji naval kaže na veliko potrebo po štipendijah in zanimanje med mladimi tudi za poklice, ki so bili določeni kot manj zanimivi, kar se kaže v trenutnem deficitu kadrov.
Možnost, da bodo nekateri dijaki pridobili dodatnih 100 EUR mesečne štipendije sicer pozdravljamo, a se nam to ne zdi ustrezna sistemska rešitev za reševanje problematike zaposlovanja mladih v različnih poklicih. Svoja stališča smo predstavili v sporočilu, ki ga najdete na tej povezavi: https://www.studentska-org.si/novice/zakaj-stipendije-za-deficitarne-poklice-niso-ustrezna-resitev-vprasanja-nezaposljivosti-mladih.