Nastop sprememb na področju študentskega dela

Ljubljana, 28. januar 2015 – S 1. februarjem bodo v veljavo stopile spremembe na področju začasnega in občasnega dela dijakov in študentov (študentskega dela). Ena ključnih novosti je, da bodo dijaki in študenti, v zameno za plačevanje prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, upravičeni do pravic iz tega naslova – teči jim bo začela tudi pokojninska doba. Poleg tega zakon uvaja tudi minimalno urno postavko, v višini 4,5 EUR. Na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) ob tem pozivamo študente kot tudi delodajalce, naj se informirajo o spremembah in nanje ustrezno pripravijo. Za vse dodatne informacije in vprašanja pa smo na voljo tudi na ŠOS.
Nova ureditev študentskega dela je nastala po načelu »vsako delo šteje«, s čimer smo študenti pristali na plačevanje prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Prispevek na strani delojemalca (študenta/dijaka) bo tako znašal 15,5 % bruto zaslužka. S tem bo študentom pričela teči polna pokojninska oz. invalidska zavarovalna doba, in sicer po 1 mesec zavarovalne dobe za vsakih doseženih 60 % povprečne mesečne plače iz leta, za katero se opravi izračun, vendar največ 12 mesecev za posamezno koledarsko leto. V prehodnem letu 2015 je znesek določen s 54 % povprečne plače.
Nova obremenitev študentskega dela – za delodajalca:
• koncesijska dajatev v višini 16 %,
• dodatna koncesijska dajatev v višini 2 %,
• prispevek delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 8,85 %,
• prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni  po stopnji 0,53 % in
• prispevek delodajalca za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 %.
Celotna obremenitev študentskega dela se tako za delodajalce po novem spremeni iz 30,38 % na 33,74 %, v letu 2016 pa na 27,33 %. Ob morebitnem previsokem padcu panoge, se bo višina obremenitve študentskega dela namreč znižala.
V interventnem zakonu je predlagano, da se s 1. 1. 2016 koncesija, namenjena proračunskemu skladu ministrstva, zniža iz 8,4 % na 2 %. Ker se zavedamo širših posledic predlaganih ukrepov, smo se na ŠOS v dogovoru zavezali, da – v kolikor bo padec celotnega (denarnega) obsega panoge študentskega dela, glede na enako obdobje iz leta 2014 in ob primerljivih gospodarskih razmerah, manjši od 15 % – se ureditev, ki jo predvideva interventni zakon, ohrani. Dodatno si bosta ŠOS in MDDSZ prizadevala za spremembo obstoječe ureditve dohodninske obdavčitve začasnega in občasnega dela dijakov in študentov v sklopu sprememb Zakona o dohodnini, z namenom povrnitve študentske olajšave.
Druga ključna novost je tudi minimalna urna postavka, v višini 4,5 EUR bruto (oz. 3,8 EUR neto izplačila študentu).
Poleg omenjenih ukrepov, bo študentsko delo po novem štelo tudi med priznane delovne izkušnje, kar bo dijakom in študentom tudi olajšalo iskanje prve zaposlitve in prehod na trg dela po diplomi. Sistem priznavanja delovnih izkušenj se šele vzpostavlja, se je pa Vlada k temu zavezala s sporazumom med Vlado RS in ŠOS.
Žiga Schmidt, predsednik ŠOS: »Študentsko delo v tem trenutku predstavlja edini učinkoviti socialni korektiv za dijake in študente, brez katerega si nekateri izobraževanja sploh ne bi mogli privoščiti. Zato je za študente nujno, da se študentsko delo ohrani kot fleksibilna oblika dela, na voljo tem, ki ga potrebujejo. Z novimi spremembami smo se približali sistemski ureditvi področja študentskega dela, za nas pa bo kompromis dokončen šele, ko Vlada RS uresniči vse zahteve, navedene v sporazumu, ki smo ga podpisali ob koncu pogajanj in kjer smo definirali zahtevane ukrepe. O spremembah, ki stopajo v veljavo s 1. 2. obveščamo študente po različnih poteh, za vse informacije pa smo jim na voljo tako na ŠOS kot tudi naših organizacijskih oblikah.«