Na voljo stanovanja v skupnosti za mlade na Gerbičevi ulici v Ljubljani

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je na lokaciji Gerbičeva ulica v Ljubljani zaključil z gradnjo objekta Skupnost za mlade – Gerbičeva. Gre za pilotni projekt, ki je nastal na podlagi ReNSP15-25 z idejo in ciljem povečanja osamosvojitve mladih med 18. in 29. letom starosti po zaključku šolanja, ki se prvič soočajo z reševanjem stanovanjskega problema.

V objektu je 109 bivalnih enot petih različnih tipov glede na velikost oz. število ležišč.  Skupaj je na voljo 171 postelj, ob objektu je predvidenih tudi 40 parkirnih mest za osebna vozila (od tega 5 parkirnih mest za car-sharing), 2 parkirni mesti za motorna vozila in 78 parkirnih mest za kolesa. Velikost bivalnih enot se giblje med 16.46 m2 in 34.59 m2 ter so primerne za eno, dve ali tri osebe. Bivalne enote bodo opremljene z mini kuhinjo, kopalnico, omarami, posteljami, mizami in stoli odvisno od tipa bivalne enote. Poleg bivalnih enot so v objektu za souporabo namenjeni tudi skupni prostori, ki bodo ravno tako opremljeni in urejeni za nove stanovalce.

V objektu bo deloval tudi Medgeneracijski center z ločenim vhodom, ki se bo oddajal zunanjemu ponudniku.

Vse razpoložljive bivalne enote za mlade med 18. in dopolnjenim 30. letom bo Stanovanjski Sklad RS ponuja v najem preko javnega razpisa, ki je že objavljen na spletni strani Sklada. Prve vselitve naj bi se izvedle poleti oz. v drugi polovici leta 2021. Zadnji dan za oddajo prijave za najem je  12.7.2021