Na voljo deficitarne štipendije za šolsko leto 2021/22

Od danes, 14. 6. 2021, do vključno petka, 24. 9. 2021, lahko dijaki, ki bodo v šolskem letu 2021/2022 obiskovali 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja, oddajo vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice. Te so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za enega od 21 deficitarnih poklicev oz. se dvojezično izobražujejo za enega od 7 poklicev, ki so objavljeni v razpisu.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije vsako leto januarja, ko se mladi dokončno odločajo o nadaljnji poklicni poti, objavi javni razpis za štipendije za deficitarne poklice, ko je znan nabor le-teh. Tako je v petek, 29. januarja 2021, na svoji spletni strani objavil javni razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022 v vrednosti 3,5 milijona evrov. Vsakoletni razpis je namenjen spodbujanju k vpisu v izobraževalne programe za deficitarne poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev, in s tem zagotoviti ustrezno število mladih z znanji, potrebnimi za obstoj in razvoj posameznih gospodarskih panog.

Dijaki 1. letnikov, ki so prvič vpisani v izobraževalne programe za pridobitev deficitarnega poklica iz nabora deficitarnih poklicev za šolsko leto 2021/2022 in bodo s tem pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene, se lahko potegujejo za štipendijo za deficitarne poklice. Štipendijo prejmejo za celotno obdobje trajanja izobraževalnega programa. Ta mesečno znaša 102,40 EUR.

Vlogo lahko bodoči dijaki oddajo od ponedeljka, 14. 6. 2021, do vključno petka, 24. 9. 2021, priporočeno po pošti ali osebno v vložišču sklada.