Mladim v PKP 8 spet le drobtinice

Ljubljana, 26. januar 2021 – Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji včeraj, 25. 1. 2021 sprejela predlog Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (PKP 8). Mladim je Vlada RS zopet namenila le drobtinice in deloma popravlja nepremišljene ukrepe iz preteklih ukrepov, namenjenih omejevanju širjenja epidemije COVID-19 in posledic tega omejevanja.

Z dvema ukrepoma je tako predvidena razširitev dodatka v višini 50 eurov za dijake, ki so starejši od 18 let in za katere njihove družine ne prejemajo otroškega dodatka. V PKP 7 so bili do enakega dodatka upravičeni le tisti, ki prejemajo otroški dodatek, zaradi česar so iz enkratne pomoči izpadli starejši dijaki.

Prav tako so po novem do enkratnega izrednega dodatka za študente upravičeni slovenski študenti (s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji), ki študirajo na tujem visokošolskem zavodu. Še vedno pa do dodatka niso upravičeni tuji študenti, ki redno študirajo v Republiki Sloveniji.

Na ŠOS tako zopet lahko ugotovimo, da mladi tej vladi nismo prioriteta. Ukrepi ne naslavljajo sistemskih težav, kot je izpad dohodkov iz študentskega dela zaradi zmanjšane gospodarske aktivnosti, nedostopna subvencionirana študentska prehrana za študente, ki ne bivajo v kraju študija, pomanjkanje sredstev za nakup IT opreme za polnopravno vključitev v izobraževalni proces, obveza plačila najemnine za bivanje na trgu, kljub temu, da študenti tam ne smejo bivati, … S pozivi k sprejemu teh ukrepov bomo na ŠOS zato nadaljevali.