Ministrstvo za infrastrukturo ukinja brezplačni JPP v poletnih mesecih

Ljubljana, 19. november. 2020 – Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) nasprotuje načrtom Ministrstva za infrastrukturo k uvedbi plačljivega javnega potniškega prometa za dijake in študente v poletnih mesecih.

Ministrstvo za infrastrukturo je v javno obravnavo podalo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu, s katerim, med drugim, uvaja subvencionirano vozovnico za javni potniški promet (JPP) tudi v poletnih mesecih.

Spomnimo, da imajo po trenutno veljavni zakonodaji dijaki pravico do subvencionirane vozovnice za 10, študenti pa 9 mesecev letno. Po dosedanji praksi (ki pa ni bila uzakonjena), so dijaki in študenti, ki so kupili polletne, letne vozovnice ali mesečne vozovnice za junij, bili upravičeni do brezplačnega potniškega prometa tudi v mesecih juliju in avgustu. Zato je takšen predlog korak nazaj.

Še posebej predlog pomeni korak nazaj zaradi navedb predlagatelja, da je potrebno ‘povečati privlačnost in učinkovitost javnega potniškega prometa za vse prebivalce‘ ter da si država prizadeva ustaviti trend upadanja števila uporabnikov javnega potniškega prometa in dolgoročno doseči njegovo povečanje‘. S povečevanjem stroškov za uporabnike teh ciljev država ne bo dosegla.

Kot smo tekom različnih pogovorov z odločevalci in v javnosti v preteklih letih že opozarjali, je finančno dostopno koriščenje JPP za dijake in študente pomembno skozi celotno leto, tudi v poletnih mesecih. Kljub temu, da obdobje subvencioniranega JPP zajema celotno uradno šolsko oz. študijsko leto, se v poletnih mesecih izvajajo tudi šolske in študijske aktivnosti. Tako npr. dijaki v poletnih mesecih opravljajo popravne in predmetne izpite, študenti pa pogosto ostajajo v študijskih središčih zaradi priprave zaključnih del ali se udeležujejo poletnih šol. Tako eni kot drugi pa v poletnih mesecih pogosto opravljajo občasno in začasno delo dijakov in študentov (študentsko delo), katerega ponudba je največja v večjih mestih (ki so tudi študijska središča). Opozarjamo, da, za razliko od delovnega razmerja po pogodbi o zaposlitvi, dijaki in študenti pri opravljanju študentskega dela niso upravičeni do nadomestila za prevoz na delo, zato je to strošek, ki ga morajo dijaki in študenti pokriti s prihodkom iz opravljenega dela. Če bi jih želeli izenačiti z zaposlenimi delavci, bi jim morali zagotoviti vsaj brezplačni prevoz z JPP do kraja opravljanja dela.

Klemen Peran, predsednik ŠOS: Ministrstvo za infrastrukturo pozivamo, da za dijake in študente uvede brezplačni JPP, kot to velja za upokojence. Dejstvo je, da večino dnevnih uporabnikov JPP predstavljajo prav dijaki in študenti, katerim nakup vozovnice pomeni nujen strošek za prihod v šolo oz. fakulteto. Zato o dostopnem izobraževanju ne moremo govoriti, dokler do šol in fakultet lažje dostopajo dedki in babice, kot pa dijaki in študenti.