MeKoS predstavil vsebinske predloge za volitve v Državni zbor

Ljubljana, 7. maj 2018: Danes je v prostorih Mladinskega sveta Slovenije potekala seja koordinacijskega odbora Medgeneracijskega koalicije Slovenije –  MeKoS. Na seji je medgeneracijska koalicija potrdila dokument Vsebinski predlogi MeKoS za volitve v Državni zbor RS 2018.

Medgeneracijsko koalicijo Slovenije ( v nadaljevanju MeKoS) sestavljajo Dijaška organizacija Slovenije (DOS), Mladinski svet Slovenije (MSS), Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) in Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS). MeKosS predstavlja največjo civilnodružbeno koalicijo v Sloveniji. Trenutni predsednik koordinacijskega odbora MeKoS je predsednik Mladinskega sveta Slovenije Tin Kampl.

V ponedeljek, 7. maja 2018, je v prostorih Mladinskega sveta Slovenije potekala novinarska konferenca, kjer je MeKoS predstavil dokument Vsebinski predlogi MeKoS za volitve v Državni zbor RS 2018. Dokument so predstavili članica predsedstva DOS Lucija Karnelutti, predsednik MSS Tin Kampl, predsednik ŠOS Jaka Trilar in predsednik ZDUS Janez Sušnik.

Spremenjene demografske razmere in hiter tehnološki napredek bolj kot kdajkoli v zgodovini narekujejo potrebo po aktivnem družbenem udejstvovanju vseh generacij in okrepljenem  medgeneracijskem sodelovanju.

Pomen medgeneracijskega sodelovanja in izmenjave znanj ter izkušenj med različnimi generacijami mora prepoznati tudi država in oblikovati okolje, kjer se lahko v polnosti razvijejo potenciali posamezne generacije in njihovo sinergijsko delovanje.

Vsebinski predlogi koalicije MeKoS obsegajo:

  • Trg dela (več kakovostnega in plačanega praktičnega usposabljanja, vseživljenjsko učenje, mentorske sheme, preprečevanje prisilne in nezakonite prekarnosti, zaposlovanje mladih v javnem sektorju)
  • Stanovanjska problematika (državno prevzemaje poroštev za stanovanjske kredite, spodbujanje alternativnih oblik sobivanja, povečanje fonda varovanih stanovanj, medgeneracijsko sobivanje)
  • Izobraževanje (evalvacija in reforma visokega šolstva, sprostitev varčevalnih ukrepov na področju štipendiranja, ureditev nacionalne sheme pripravništev, uvedbe vsebin informacijske in digitalne pismenosti)
  • Participacija (uvedba elektronskih volitev, okrepitev participacije in vloge delavcev pri upravljanju državnih podjetij, vključitev predstavnika mladih in starejših v Ekonomsko-socialni svet in v Državni svet RS).

 

Janez Sušnik, ZDUS: ”Pozdravljam koalicijo MeKoS, ker sem mnenja, da lahko težave starejših in mlajših rešujemo skupaj. Starejši prinašamo izkušnje, mlade generacije pa nova znanja s katerimi bomo krepili položaj civilne družbe, ki lahko odločilno pozitivno vpliva na razvoj Republike Slovenije. V dokumentu, ki ga danes predstavljamo so upoštevane potrebe vseh generacij. Želim, da nova vlada, katerakoli že bo, spoštuje civilno družbo in nas tudi upošteva pri oblikovanju politik.”

Tin Kampl, MSS: ”Okrepljen medgeneracijski dialog je edino vodilo v času vse večjih družbenih sprememb in edino zagotovilo, da ne pride do generacijskega konflikta. Vse organizacije članice MeKoS smo pripravljene na proaktivno sodelovanje v medgeneracijskem dialogu, da zagotovimo razvoj države, ki bo omogočala izboljšanje položaja vseh generacij. MeKoS predstavlja največjo civilnodružbeno koalicijo v Sloveniji in zahtevamo, da nas bo kot take upoštevala tudi politika.

Lucija Karnelutti, DOS: ”Kot najmlajše člane koalicije MeKoS nas veseli, da lahko pripomoremo k medgeneracijskem sodelovanju in tako z okrepljenim glasom nagovarjamo težave in iščemo rešitve, ter tako pripomoremo k boljši družbi. Ponosni smo, da imamo možnost preko medgeneracijskega dialoga vplivati na naš položaj v družbi ter smo videni kot aktivne in odgovorne državljanke in državljani.”

Jaka Trilar, ŠOS: ”Veseli smo, da smo generacijske skupine našle soglasje o vsebinskem dokumentu, ki političnim strankam predlaga evalvacijo in reformo visokega šolstva, sprostitev varčevalnih ukrepov na področju štipendiranja ter krepitev socialno-ekonomskega položaja študentk in študentov. Ukrepi MeKoS-a pa ne krepijo samo položaja študentov, temveč so naravnani tako, da skladno krepijo položaj vseh generacij.”

 

Za več informacij se obrnite na pr@mss.si (040-797-994).