Mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani 2023

Generalna skupščina Združenih narodov je 29. september razglasila za mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani. Obeleževanje tega dne je pomembno za ozaveščanje o razsežnosti težave in morebitnih rešitvah na vseh ravneh.

V EU se vsako leto zavrže skoraj 59 milijonov ton hrane (131 kg na prebivalca), katere tržna vrednost je ocenjena na 132 milijard evrov. Več kot polovica odpadne hrane (53 %) se zavrže v gospodinjstvih, sledita pa sektorja predelave in proizvodnje (20 %). Da bi pospešili prizadevanja EU na tem področju, Evropska komisija predlaga, naj države članice do leta 2030 za 10 % zmanjšajo količino odpadne hrane v predelavi in proizvodnji ter za 30 % (na prebivalca) skupaj v maloprodaji in potrošnji (restavracije, prehrambene storitve in gospodinjstva).

Zmanjšanje izgub hrane in količine odpadne hrane je bistveno za prehod na trajnostne prehranske sisteme. Z ukrepi za preprečevanje odpadne hrane se borimo tudi proti podnebnim spremembam, zagotavljamo več hranljivih živil za prehrano ljudi ter privarčujemo denar podjetjem in gospodinjstvom. Skupaj smo torej odgovorni za to, da zmanjšamo odpadno hrano na ravni potrošnikov. Vključiti je treba akterje na vseh ravneh: vlade, kmete in živilska podjetja, nevladne organizacije, raziskovalne in akademske institucije ter potrošnike.

Ali ste vedeli?
Odpadna hrana ima velikanski vpliv na okolje, saj je vzrok za približno 16 % emisij toplogrednih plinov, ki izvirajo iz prehranskega sistema EU. Če bi bila odpadna hrana država članica, bi bila po izpustih emisij toplogrednih plinov na petem mestu v EU.

Vsak posameznik lahko pomaga pri zmanjševanju količine odpadne hrane
Z majhnimi koraki lahko vsi skupaj naslavljamo problematiko presežne hrane. Preberite nekaj temeljnih nasvetov, ki jih lahko upoštevate v vsakodnevnem življenju.

Planiranje obrokov
Najboljše je, če načrtujete, kaj boste jedli, ter se po nakupih odpravite z natančnim seznamom. Ostanke hrane lahko spremenite tudi v okusne nove jedi in jih tako porabite naslednji dan.

Pravilno shranjevanje živil
Za ohranjanje svežine naših živil je bistveno, da jih pravilno shranjujete. Preberite uporabne napotke, ki smo jih pripravili.

Priporočila evropskega državljanskega foruma o živilskih odpadkih
Na Konferenci o prihodnosti Evrope so državljani lahko izmenjali svoje zamisli o tem, kaj pričakujejo od Evropske unije, na njeni podlagi pa je bilo pripravljeno končno poročilo, sestavljeno iz 49 predlogov.

Celoten dokument predlogov državljanov najdete tukaj.