Manipulativna vlada, katere »prioriteta so mladi« je v »strateško in razvojno naravnanem proračunu« predvidela 33.000.000 EUR manj za štipendije – da bo več ostalo za brezpilotna letala

Ljubljana, 10. februar 2015 – V minulih dneh smo lahko v predlogu rebalansa proračuna zasledili, da namerava vlada spet zategovati pas pri mladih. Najbolj zmoti načrtovan velik prihranek pri sredstvih za štipendije. Po drugi strani, v času krize in varčevanja, MORS načrtuje nakup brezpilotnih letal. Ne glede na »obljubo« v proračunu pa na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) nismo zaskrbljeni za štipendije, saj prejemnikov in višine teh ne določa proračun, pač pa zakonodaja. Vlada tako očitno z nerealnimi obljubami zavaja tudi Bruselj.
Naveličani prenašanja bremen varčevanja na račun drugih »prioritetnih nalog« (kot npr. zadnji načrtovan nakup vojaških brezpilotnih letal) smo študentje prebrali predloge rebalansa državnega proračuna. »33.000.000 EUR manj za štipendije!« je bila novica, ki je še najbolj odjeknila med študenti, a smo glede tega na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) presenetljivo mirni, saj vemo, da število prejemnikov štipendij in višina prejemkov nista odvisna od proračuna, pač pa jasno določena z zakonodajo, zato bodo morala biti sredstva vsem upravičencem tudi izplačana. Podobna vladna želja po prihranku nas je doletela lani, ko je sredi leta »zmanjkalo« sredstev za subvencionirane prevoze, a študenti na koncu le nismo ostali brez te izborjene pravice.
MDDSZ argumentira nižanje predvidenih sredstev za štipendije s tem, da so sredstva, ki bodo izplačana za štipendije, odvisna od gospodarskih gibanj – če se bo gospodarstvo zagnalo in bomo imeli gospodarsko rast, naj bi bilo manj upravičencev do državne štipendije in več kadrovskih štipendij. Kar je zavajanje, saj bi višja gospodarska rast lahko privedla tudi do nižanja cenzusa za pridobitev državne štipendije; ZUJF je namreč zamrznil zadnji razred, dokler gospodarska rast ne preseže 2,5 odstotka BDP. Tako bi se povečalo število upravičencev. Več kadrovskih štipendij pa ne vpliva na upravičenost do drugih štipendij, celo obratno: s tem se povečajo državni izdatki, saj so kadrovske štipendije tudi sofinancirane s strani države. Hkrati se je z reformo študentskega dela znižal delež koncesijske dajatve, namenjene proračunskemu skladu ministrstva za štipendije, torej bo manj prilivov iz tega naslova. Predvidoma pa bo upadel tudi celoten obseg opravljenega dela. Zato bo potrebno več sredstev zagotoviti iz integralnega proračuna. V rebalansu proračuna pa se ravno nasprotno nižajo sredstva, namenjena štipendijam.
Žiga Schmidt, predsednik ŠOS: »Takšno načrtovanje izdatkov za štipendije je po našem mnenju predvsem zavajanje Bruslja, saj realno, zaradi zakona o štipendiranju, tak prihranek ni mogoč. To je tako, kot če bi pri svojem osebnem proračunu načrtovali prihranek tako, da bi umaknili postavko za plačevanje elektrike, pa veste, da jo boste na koncu vseeno plačali. Osrednje sporočilo vlade je: varčujmo na mladih; na štipendijah, izobraževanju, prevozih, bivanju … Kak signal nam to daje? Zagotovo ne, da smo prioriteta, pač pa da smo breme državi. Kaže na mačehovski odnos države do mladih, ki smo glede svoje prihodnosti v Sloveniji precej skeptični. Veliko mladih odhaja v tujino … Kje je tukaj strategija?«
Poleg zavajajoče obljube o varčevanju pri štipendijah, pa je Vlada prav tako v Bruselj poslala povsem nerealne podatke o načrtovanih prilivih iz naslova študentskega dela, v višini kar 58.000.000 EUR, pri čemer ni upoštevala že zaznanih gibanj v panogi, kot tudi pričakovanega upada panoge zaradi zadnjih sprememb ZUJF. A na ŠOS menimo, da nas mora skoraj bolj kot upad sredstev, srbeti to, da imamo vlado, ki spretno manipulira – enkrat z Brusljem, drugič z državljani.
Znova opozarjamo na problematičen pristop k varčevanju, ki je daleč od strateškega načrtovanja, pač pa želi s spretnimi manipulacijami državljanom odvzeti pridobljene pravice. Študenti smo tako prikrajšani za štipendije za deficitarne poklice, ki še vedno niso razpisane, čeprav bi morale biti po Zakonu o štipendiranju (Zštip-1) že januarja 2014. Z birokratsko manipulacijo so nam leta 2013 želeli odvzeti tudi dodatek za bivanje izven kraja stalnega bivališča, a smo na ŠOS oškodovanim študentom ponudili brezplačno pravno pomoč in pomagali uspešno iztožiti nepravično odvzeta sredstva. Tudi letos marsikatere odločbe za niso vsebovale dodatka za bivanje, zato so morali študenti pritožiti (marsikdo se verjetno ni).
Vedno znova smo presenečeni nad inovativnimi načini, s katerimi nas želijo prenesti okoli. Inovativnost in podjetnost sta za reševanje krize gotovo pomembni – a  le taki, ki prinašata rešitve, ne pa ideje za nove vedno nove goljufije.