Kako izbrati študij?

Ob izbiri študija je ključnega pomena, da posameznik zbere čim več informacij, ki mu pomagajo pri njegovih odločitvah ob vpisu.

S tem namenom so na spletni strani Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) zbrali razne informacije (osnovne podatke, informacije o vpisu, raziskovalne dosežke, podatke o mednarodnih akreditacijah in uvrstitvah na lestvicah) o posameznem visokošolskem zavodu in študijskem programu, hkrati pa si lahko na istem mestu preberete tudi poročilo skupine strokovnjakov NAKVIS, ki vsak študijski program oziroma visokošolski zavod oceni in izpostavi njegove ključne prednosti ter pomanjkljivosti.

Še posebna dodana vrednost so predstavitveni filmi, kjer je NAKVIS dal visokošolskim zavodom priložnost, da se tudi sami neposredno predstavijo. Spletna stran NAKVIS je zlasti v času epidemije in zdravstvenih omejitev neprecenljiv vir informacij za vse, ki ste se znašli pred izbiro študija.