JPP za študente zaenkrat še vedno pod pogojem testiranja; študentski domovi samotestiranja

Ljubljana, 27. 9. 2021 – Na Študentsko organizacijo Slovenije (ŠOS) smo prejeli odgovor pristojnega Ministrstva za zdravje na naš poziv o uveljavitvi izjeme pri uveljavljanju pravice do subvencioniranega javnega potniškega prometa (JPP) in subvencionirane študentske prehrane. Določil, po katerih je za uporabo JPP za študente potrebno izpolnjevanje pogoja PCT Vlada RS zaenkrat ne namerava spremeniti.

Tako do nadaljnjega velja, da morajo študenti, enako kot ostale družbene skupine (z izjemo učencev in dijakov) za uporabo JPP izpolnjevati pogoj prebolevnosti (P), cepljenja (C) oziroma testiranja (T), pri čemer zadnji pogoj izpolnijo tisti študenti, ki se plačljivo testirajo na točkah, kjer se testi izvajajo. Veljavnost teh testov je 48 (HAG) oziroma 72 (PCR) ur, kar pomeni, da se morajo ti študenti testirati večkrat tedensko, da lahko nemoteno dostopajo do študija.

ŠOS bo ta teden od pristojnega Ministrstva za zdravje ter Vlado RS še naprej zahteval spremembo odloka na način, da bo z začetkom študijskega leta samotestiranje zadostovalo za uporabo javnega potniškega prometa. Le na ta način je terciarno izobraževanje zares dostopno.

Poleg tega na ŠOS opozarjamo na druge vidike izvajanja pogoja PCT za študente. Trenutno namreč ni natančno jasno, kakšni so pogoji za dostop do knjižničnih storitev in za udeležbo na interesnih in obštudijskih dejavnosti na področju športa. Ob tem opozarjamo tudi, da je za unovčevanje subvencij za subvencionirano študentsko prehrano v prostorih lokalov še vedno potrebno izpolnjevanje pogoja PCT (čeprav gre pri tem za koriščenje pravic, podeljenih na podlagi zakona) ter da se morajo študenti, ki opravljajo študentsko delo, dodatno testirati pri delodajalcu, kar prinaša dodatno zmedo.

Ob tem je, po zagotovilih državnih sekretarjev pristojnih ministrstev (Ministrstva za zdravje ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport), bivanje v študentskih domovih omogočeno vsem študentom, ki izpolnjujejo pogoj PCT ali se tedensko samotestirajo v okviru visokošolskega zavoda. Študenti tako v študentskih domovih lahko bivajo pod enakimi pogoji, pod katerimi se udeležujejo študija v živo.