Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane

Objavljen je javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane, za leti 2021 in 2022.

Vsebinska vprašanja ponudniki podajajo na elektronski naslov gp.mddsz@gov.si s pripisom »Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2021 in 2022«, najkasneje šest dni pred koncem roka za oddajo vlog. Odgovori na pisna vprašanja bodo objavljeni na spletni strani ministrstva tukaj.

Vso potrebno razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani Študentska prehrana in MDDSZ.

Rok za prijavo je do 24. avgusta 2020!

Dodatne informacije, v sklopu nevsebinskih vprašanj, posredujejo:

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, tel. 01/369-77-34 ali tel. 01/369-77-14, vsak delovni dan od 9. do 11. ure;
  • Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana, pisarna študentska prehrana, tel. 01/438-02-29 ali tel. 01/438-02-11, vsak delovni dan od 12. do 13. ure;
  • Študentska organizacija Univerze v Mariboru, tel. 02/228-56-00, vsak delovni dan od 9. do 11. ure;
  • Študentska organizacija Univerze na Primorskem, Čevljarska ulica 27, 6000 Koper, tel. 05/662-62-21, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.