Javni poziv študentom za vpis v register strokovnjakov NAKVIS

Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) je izdala Javni poziv kandidatom za vpis v register strokovnjakov, ki je od 20. junija 2023 objavljen na spletni strani agencije.

Strokovnjakinje in strokovnjaki agencije so med ključnimi deležniki, s katerimi se sooblikujejo procesi in pogoji za kakovostno izvajanje izobraževalne in raziskovalne dejavnosti v visokem šolstvu. Skupina strokovnjakov_inj v postopku akreditacij in evalvacij zavodov ter študijskih programov pri ocenjevanju odigra osrednjo vlogo, zato je izjemno pomembno, da takšno vlogo prevzema strokovno podkovan in zavzet kader.

Študentke in študenti so med obveznimi člani skupin strokovnjakov, ki sodeluje pri evalvacijah in akreditacijah visokošolskih zavodov. Glas študentov se v teh postopkih sliši, zaradi česar je pomembno, da se v sistem zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu v velikem številu vključujemo tudi študenti. Agencija prijave sprejema na info@nakvis.si.