Izseljevanje študentov ne sme biti posledica birokratskih zapletov

Ljubljana, 30. september 2015 – Na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) smo prejeli informacijo, da se bo moralo približno 500 ljubljanskih študentov izseliti iz študentskih domov, saj so v preteklem študijskem letu diplomirali na dodiplomskem študiju (prvi bolonjski stopnji) oziroma se prepisali v drug visokošolski program in so posledično v obdobju do pridobitve statusa študenta na drugi bolonjski stopnji 2015 izgubili status. Vse pristojne, predvsem pa študentske domove, pozivamo, da do končne odločitve in rešitve težav študentov ne izseljujejo.
Skladno z Razpisom za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2015/2016 (razpis) bi morali ti študenti, ki »so bivali v študijskem letu 2014/2015 in jim je pravica do subvencioniranega bivanja (ter s tem nastanitvena pogodba) potekla med študijskim letom 2014/2015«, vložiti prošnjo za sprejem (in ne podaljšanje). Tako bi kandidirali z drugimi, ki še niso bivali v študentskem domu, hkrati bi bili uvrščeni na prednostni seznam. Posledično bi se morali, ob prenehanju statusa, izseliti, nova vselitev pa bi se lahko zamaknila do pomladi. V preteklih letih so ti študenti običajno vlagali prošnje za podaljšanje in niso imeli težav, bivanje pa so nemoteno nadaljevali.

Težava je torej izgubi statusa študenta med diplomiranjem in novim študijskim letom ter v nesmiselni in očitno škodljivi dikciji razpisa. V preteklih letih je bila sicer pravna podlaga identična, vendar do težav ni prihajalo, saj je bila komunikacija in izmenjava podatkov med študentskimi domovi in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) pomanjkljiva, študenti pa so ostajali v študentskih domovih do ponovne  pridobitve statusa študenta na višji stopnji. Letos je torej edina sprememba, da se Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov in razpis dosledno spoštujeta. Ob tem se sicer postavlja vprašanja, zakaj je kljub skupnemu razpisu, težava samo v Ljubljani?

Pravna podlaga sicer ne opravičuje dejanj študentskih domov, ki so očitno pomanjkljivo informirali študente. Prav tako pisarne za študentske domove skladno s pravilnikom »pripravijo skupni razpis«, s katerim bi lahko npr. določili, da lahko ti študenti, ki so že bivali v študentske domu in so diplomirali, kljub temu oddajo vlogo za podaljšanje bivanje in ne za sprejem.

Žiga Schmidt, predsednik ŠOS: »Vse pristojne, predvsem pa študentske domove, pozivamo, da do končne odločitve in rešitve težav študentov ne izseljujejo. Prav tako pozivamo ministrstvo (MIZŠ), da z vsemi deležniki nemudoma pristopijo k reševanju težav, ki niso nerešljive. Možna je npr. sprememba pravilnika. Prav tako imajo študentski domovi možnost nudenja ne-subvencioniranega bivanja.«
Je pa trenutna težava ponoven dokaz, da so potrebne spremembe, na katere že dalj časa opozarjamo. Med drugim je potrebno v prihajajočem Zakonu o visokem šolstvu zagotoviti status študenta tudi za tiste, ki so predčasno diplomirali. Prav tako je nujno potreben sprejem Zakona o subvencioniranem bivanju.