Iščejo se prostovoljci

Iščejo se prostovoljci, ki bi jih zanimalo delo na področju pomoči socialno ogroženim, ranljivim skupinam, družinam in posameznikom.

Društvo 9, ki išče prostovoljce, izvaja projekt razdeljevanja viškov hrane, krog projekta pa želijo povečati in razširiti obseg delovanja. Zato se na ta način obračajo še na študente, ki bi jih zanimalo tovrstno udejstvovanje in prispevanje k dobrodelnosti .

Projekt poteka predvsem na območju Ljubljane (Savsko naselje, Zelena jama, Nove Jarše,Tomačevo,Polje, Fužine, Štepanjsko, Moste, Poljane, Center, Plava Laguna…)

Iščejo se prostovoljci za:

* pomoč pri prevzemih donirane hrane, kot sopotnik voznika

z vozniškim izpitom, za prevzeme donirane hrane iz trgovin

Prevzeta donirana hrana se vozi z društvenim vozilom

* sortiranje in razdelitev socialno ogroženim

* telefonsko obveščanje in naročanje uporabnikov, vodenje evidenc uporabnikov in razno informiranje

* za pomoč pri raznih fizičnih in vzdrževalnih delih v prostorih društva, ki so v fazi renoviranja

* s smislom in znanjem priprave dokumentacije za razpise, nove projekte, izpolnjevanjem vlog, pridobivanje donatorjev in sredstev, spletno iskanje materialov za potrebe društva in za potrebe socialno ogroženih uporabnikov telefonsko obveščanje in naročanje uporabnikov, vodenje evidenc uporabnikov in razno informiranje

* za potrebe Društva KROG 9  osebo, ki bi oblikovala in skrbela za aktivnost na FB strani društva. Delo obsega iskanje spletnih informacij, objava, oblikovanje, samoiniciativnost, kreiranje in obveščanje. Spletno iskanje različnih zadev in materialov za potrebe društva in uporabnikov

Društvo si želi novih ljudi, ki jih zanima dolgoročno sodelovanje, napredovanje, širitev kroga, ustvarjanje novih možnosti in priložnosti, samoiniciativnost, ambicioznost in flexibilnost.

Kontakt: krog9.drustvo@gmail.com ali 031 652 189