42. Skupščina ŠOS in 25 letnica sprejetja Študentske ustave