Državni zbor s sprejemom Zakona o urejanju trga dela dal podlago za evidenco študentskega dela, jutri Odbor razpravlja o Zakonu za urejanje položaja študentov

 

Ljubljana, 27. september 2017 – Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so potrdili predlog sprememb delovnopravne zakonodaje – Zakona o inšpekciji dela ter Zakona o urejanju trga dela. Med ostalimi spremembami je tudi uvedba evidence študentskega dela, ki bo olajšala nadzor nad opravljanjem študentskega dela, obenem pa dijakom in študentom omogočala spremljanje razvoja kompetenc, ki jih z delom pridobivajo. Jutri pa na Odboru za izobraževanje, znanost, šport in mladino Državnega zbora pričakujemo razpravo o Zakonu za urejanje položaja študentov. 

Na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) pozdravljamo spremembe delovnopravne zakonodaje, ki izboljšuje položaj delavcev na delovnem mestu. Zakon o inšpekciji dela (ZID–1B) tako inšpektorjem za delo daje več pooblastil in omogoča, da z odločbo delodajalcu naložijo predložitev pogodbe o zaposlitvi, kadar se delo opravlja z vsemi elementi delovnega razmerja. Zakon o urejanju trga dela (ZUTD–D) ukinja volontersko pripravništvo na Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ), za kar si ŠOS, v sodelovanju z drugimi mladinskimi organizacijami, prizadeva že več let v okviru kampanje Jamstvo za mlade.

Za dijake in študente pa je še posebej pomembna uvedba celovite evidence študentskega dela, ki bo prvič omogočila celovit pregled in nadzor nad panogo študentskega dela, dijakom, študentom in tudi diplomantom pa omogočila spremljanje razvoja kompetenc, pridobljenih s študentskim delom.

Evidenca bo zbirala podatke o opravljenem študentskem delu od vseh koncesionarjev za posredovanje občasnega in začasnega dela dijakov in študentov (študentskih servisov). Zbrani podatki bodo na voljo samim dijakom in študentom, ki bodo lahko spremljali dela, ki so jih opravljali, ter kompetence, ki so jih s tem razvijali. Omogočen bo izpis delovnih izkušenj, prav tako pa bo možna prijava v evidenco iskalcev zaposlitve pri Zavodu RS za zaposlovanje, kamor bodo lahko te podatke dijaki in študenti tudi izvozili. Na ta način bo ZRSZ lahko izboljšal storitev iskanja delovnega mesta za iskalca zaposlitve, dijaki in študenti pa bodo s tem pridobili orodje karierne orientacije, s katerim bodo lažje načrtovali svojo izobraževalno in poklicno pot.

Do podatkov iz evidence bosta lahko dostopala Inšpektorat RS za delo (IRSD) in Finančna uprava RS, s čimer bo izboljšan in olajšan nadzor nad opravljanjem študentskega dela na terenu. Menimo, da je inšpekcijski nadzor na terenu najboljši način za preprečevanje zlorab delovnopravne zakonodaje, zato si na ŠOS že vrsto let prizadevamo za učinkovitejše delovanje IRSD in z veseljem pozdravljamo tudi ta ukrep. Nenazadnje pa bo pregled nad panogo dobilo tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, s čimer bo lažje načrtovalo morebitne spremembe na tem področju ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki bo podatke uporabljalo v svojem orodju za spremljanje zaposljivosti diplomantov.

Na ŠOS pa pričakujemo tudi jutrišnjo razpravo (na Odboru DZ za izobraževanje, znanost šport in mladino) o predlogu Zakona za urejanje položaja študentov, ki ga je pripravil ŠOS, vložil pa Predsednik Državnega zbora, dr. Milan Brglez. Zakon ureja več področij, ki se dotikajo položaja študentov; od štipendijske politike, subvencionirane študentske prehrane, položaja študentov s posebnimi potrebami in davčne obravnave študentskega dela.

Predsednik ŠOS, Aleksandar Spremo: ”Na ŠOS, kateremu je z ZUTD–D bilo podano javno pooblastilo za vodenje in vzdrževanje evidence študentskega dela, se projekta lotevamo strokovno, v skladu s predpisano zakonodajo o varovanju osebnih podatkov terskupaj z deležniki, ki so v proces beleženja tako ali drugače vključeni. Veseli smo, da lahko s svojim delom prispevamo k izboljšanju izobraževanja in trga dela, predvsem pa k izboljšanju položaja študentov, tudi ob vstopu na trg dela. Ne pozabljamo pa tudi na druge vidike položaja študentov, zato z nestrpnostjo pričakujemo razpravo o Zakonu za urejanje položaja študentov, s katerim bomo, upamo, pripomogli k boljšemu socialnemu položaju študentov že v času študija.”