Druga seja Sveta Vlade RS za študentska vprašanja o subvencionirani študentski prehrani in skritih stroškov študija

Ljubljana, 13. februar 2024 – Predstavniki Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) ter študentskih svetov univerz in samostojnih visokošolskih zavodov so se danes srečali na 3. seji Sveta Vlade RS za študentska vprašanja v tem mandatu Vlade Republike Slovenije. Ključne tematike so zadevale spremembe na področju subvencionirane študentske prehrane ter skritih stroškov študija, ki jih visokošolski zavodi zaračunavajo študentom.

Na seji so bile poudarjene ključne problematike na področju študentske prehrane. Študenti so ponovno opozorili na obljubljen in nerealiziran dvig subvencij za študentsko prehrano, ki bi povečal dostop do le-te, še posebej za študente s šibkejšim socialnim položajem. Prav tako so se zavzeli za povečanje dostopnosti študentske prehrane, tako v manjših študijskih središčih (kot sta Nova Gorica in Novo mesto), kjer je ponudnikov malo, kot v lokalnih okoljih, kjer nudenje subvencionirane študentske prehrane trenutno sploh ni mogoče.

Ministrstvo za delo, ki je pristojno za področje subvencionirane študentske prehrane, je predstavilo napore za povečanje dostopnosti študentske prehrane. Napovedali so širitev študentske prehrane tudi na lokalna okolja, ki niso študijska središča, več mehanizmov za spodbujanje zdrave prehrane ter menz v okviru visokošolskih zavodov. Te mehanizme bodo poskusili vključiti v prihajajoči razpis za ponudnike subvencionirane študentske prehrane v okviru delovne skupine, ki bo delovala na ministrstvu in v katero bodo imenovani tudi predstavniki študentov.

Na področju skritih stroškov študija so študenti opozorili na dejstvo, da je bila s sprejetjem Zakona za urejanje položaja študentov v letu 2022 zakonsko odpravljena možnost zaračunavanja vpisnin. Določbo so visokošolski zavodi s preimenovanjem v prispevke zaobšli, stroške za študente pa še zvišali. Ob stalnem zviševanju financiranja visokošolskih zavodov v zadnjih letih ter dejstvu, da gre pri teh stroških v večini primerov za izvajanje običajnih aktivnosti (uporaba informacijskega sistema, knjižnic, itd.), je tovrstno zaračunavanje storitev študentom nesprejemljivo.

Sklep sveta je bil, da ministrstvo od visokošolskih zavodov pridobi informacije o dejanskih stroških, ki jih zaračunavajo študentom ter tako povečajo transparentnost zaračunanih stroškov.

Marike Grubar, predsednica ŠOS: ”Na današnji seji Sveta Vlade RS za študentska vprašanja smo naslovili dve pomembni temi za študentke in študente. Pri subvencionirani študentski prehrani se mora v naslednjih letih zagotoviti še večja dostopnost, tako v obliki višanja števila ponudnikov kot v njihovi razpršenosti po celotni Sloveniji. Veseli nas, da naše mnenje deli tudi pristojno ministrstvo. Na področju zaračunavanja vpisnih stroškov je zakonska podlaga urejena zaradi ZUPŠ-1, v praksi pa z zaskrbljenostjo ugotavljamo, da se vpisni stroški po sprejetju niso znižali, povsod se je zgodil dvig. Slednje se nam v luči dostopnega, brezplačnega študija zdi odstop od obstoječega družbenega dogovora.’’