1. seja (konstitutivna) sveta zavoda ZPIZ

1. seja (konstitutivna) sveta zavoda ZPIZ bo v ponedeljek, 19. 2. 2018, ob 10. uri v prostorih zavoda.