Digitalna skupščina ŠOS v znamenju poziva k sprejemu ZUPŠ-1

Ljubljana, 21. januar 2021 – Skupščina Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) obsoja enostranski poseg v financiranje študentskih organizacij in poziva Vlado Republike Slovenije ter poslance Državnega zbora Republike Slovenije, da vložita in sprejmeta predlog Zakona za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1).

Skupščina ŠOS je na svoji 38. seji, ki je prvič v digitalni obliki potekala včeraj, 20. januarja 2021, obravnavala problematiko zmanjšanega financiranja študentskih organizacij. Spomnimo, s sprejetjem Zakona o izvrševanju proračuna 2021/22 in posegom v Zakon o uravnoteženju javnih financ, je Vlada RS ob podpori poslancev Državnega zbora trajno in enostransko posegla v prihodke študentskih organizacij. Člani skupščine  so se seznanili z vsemi dejavnostmi, ki jih vodi ŠOS od začetka epidemije, predvsem s predlaganimi ukrepi za področje mladih in študentov.

Študentski predstavniki so se ob tem seznanili s predlogi, ki jih pokriva predlog Zakona za urejanje položaja študentov, ki ga je pripravila ŠOS, ter ga soglasno podprli. Predlog zakona vključuje številne rešitve za izboljšanje socialnega položaja študentov, ki je bil nezavidljiv že pred epidemijo COVID-19, v tem času pa dodatno otežen zaradi upada študentskega dela, onemogočenega bivanja v študentskih domovih in težav, s katerimi se srečujejo zaradi študija na daljavo. Prav tako predlog zakona vrača odvzeta sredstva študentskim organizacijam s katerimi bodo lahko še naprej izvajali dejavnosti, ki so ključne za normalno življenje mladih. Hkrati pa so trenutne dejavnosti usmerjene blaženjem posledic epidemije COVID-19 (izboljšanje socialnega položaja študentov, pomoč pri reševanju duševnih stisk…).

Skupina članov skupščine je le-to pozvala k sprejemu razširitve dnevnega reda, s čimer je želela uvrstiti razpravo o finančnem položaju Radia Študent. Člani skupščine predlaganega sklepa niso sprejeli, saj se je širša problematika financiranja in delovanja študentskih organizacij obravnavala pod točko »Posegi v študentsko organiziranje«, v katerega so vključene številne dejavnosti in zavodi posameznih študentskih organizacij, med katere spada tudi Radio Študent.

Klemen Peran, predsednik ŠOS: ”Veseli me, da je skupščina soglasno podprla predlog ukrepov Zakona za urejanje položaja študentov, ki ga je pripravila ekipa na ŠOS. Želimo si, da bo novela doživela enako soglasno podporo tudi v Državnem zboru, saj je zakon neideološki, izboljšanje položaja mladih pa bi moral biti skupni cilj vseh političnih opcij v Sloveniji. Zdaj imajo politiki priložnost, da svoje ničkolikokrat izrečene besede o pomembnosti mladih pretvorijo v dejanja ter podprejo ZUPŠ-1.”