Cerarjev dialog z mladimi s »figo v žepu« – DODAJ LINK

Ljubljana, 2. marec 2017 – Danes ob 17. uri se bo v Ljubljani odvil še eden v ciklu dogodkov »Dialog z državljani«, tokrat namenjen mladim. O »Mladih in prihodnosti EU«, kot je naslovljen današnji, se bosta z udeleženci pogovarjala predsednik slovenske vlade in predsednik Evropske komisije. Ob tem pa želimo na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) spomniti na dvoličnost predsednika vlade, ki si sicer dialoga z mladimi ne želi, ravno nasprotno – mlade izključuje iz procesov političnega soodločanja, njegova vlada pa želi s svojimi ukrepi tudi nedemokratično posegati v avtonomne civilnodružbene organizacije. Mladi tako še vedno zaman čakamo na vključitev v Ekonomsko-socialni svet. Predsednik vlade pa ima tudi kar nekaj neizpolnjenih obljub do študentov.
Videti je, kot da mladi z vsako novo vlado nekaj izgubimo. Tako je npr. vlada Alenke Bratušek obljubila, da bo Urad za mladino preselila v svoj kabinet oz. da bi ta postal samostojna vladna služba, do česar zaradi padca vlade ni prišlo. Trenutna vlada pa nas znova postavlja na rob svojih prizadevanj, od leporečenja in praznih obljub pa ne ostane veliko. Želeli bi, da bi se predsednik vlade tudi kdaj drugič sestal z mladimi in njihovimi predstavniki, ne samo ob dogodkih kot je današnji, ko Evropi predstavlja svojo Potemkinovo vas.
Mladi izključeni iz dialoga
ŠOS in tudi druge mladinske organizacije smo na Vlado RS že večkrat naslovile prošnjo za vključitev v Ekonomsko-socialni svet (ESS), a dr. Cerar zavrača dialog. Čeprav smo mladi eden ključnih socialnih partnerjev, se o naši prihodnosti odloča brez nas. Dijaki in študenti tudi aktivno prispevamo v zdravstveno in pokojninsko blagajno s plačevanjem prispevkov iz naslova študentskega dela, pa nimamo vpliva na to, kako se s temi sredstvi gospodari. Po zaključku izobraževanja se srečujemo s problematiko zaposlovanja, velikokrat opravljamo prekarne zaposlitve brez ustrezne pravne varnosti, a za nas vlada nima posluha. Smo množica, ki nima svojega glasu, ko se odloča o naši prihodnosti – ker vladi ni mar za dialog.
Varčevanje le še pri mladih?
Četudi z veseljem spremljamo, kako se z izboljšanjem gospodarske rasti počasi odpravljajo določeni varčevalni ukrepi, smo razočarani, da varčevalni ukrepi pri mladih še vztrajajo. To deloma pripisujemo tudi omenjeni izključenosti iz ESS in temu, da naših zahtev pravzaprav nihče zares ne posluša. Na ŠOS jasno opozarjamo tudi na to, da je rast BDP v letu 2016 presegla 2,5-, stopnja delovne aktivnosti pa 1,3 odstotne točke glede na preteklo leto, kar pomeni (po ZUPJS), da bi se morala odmrzniti sredstva za državne štipendije. Pričakujemo, da bo vlada dosledno spoštovala zakonodajo in je ne (vnovič) spreminjala na način, da bi se varčevanje na študentih še podaljšalo.
Nerealizirane zaveze
ŠOS je konec leta 2014 z ministrico MDDSZ in predsednikom vlade in podpisal dogovor (LINK: http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/archive/2014/11/select/sporocilo_za_javnost/article/1966/7555/),
s katerim smo pristali na ureditev študentskega dela po načelu »vsako delo šteje«, kar je študentsko delo podražilo. Vladna stran pa se je zavezala k dvema ukrepoma, ki bi izboljšala položaj študentov, a se do danes nista realizirala: vzpostavitev sistema beleženja in priznavanja delovnih izkušenj iz študentskega dela in sprememba dohodninske zakonodaje na način, da se študentom povrne višja posebna osebna olajšava. Danes, dobri dve leti po podpisu sporazuma, ugotavljamo, da je bil tudi takrat »dialog« predsednika vlade le »PR poteza«, saj nobeden od dogovorjenih ukrepov še ni realiziran. Predstavniki ŠOS smo predsednika vlade tudi zaprosili za srečanje, kjer bi se pogovorili o reševanju širše študentske in mladinske problematike, a predsednik vlade na dialog ni pripravljen.
Mladi in EU
Evropska unija daje velik poudarek mladim, ne samo, ko gre za trg dela in mobilnost, temveč tudi, ko gre za vključevanje v politične odločitve, preko t. i. strukturiranega dialoga, saj razume, da smo mladi najbolj odprti za nove ideje in nove identitete. Vendar bi morala EU tudi bolj podrobno spremljati vključevanje mladih v državah članicah. Strategije niso dovolj, ključ je v resnični, dejanski vključenosti. Pri nas smo sicer mladi vedno izpostavljeni, ko gre za »PR dogodke«, kot je današnji, v resnici pa imamo velike strukturne težave pri uveljavljanju svojih interesov. Nevključenost na nacionalni ravni se nato odraža tudi širše – med drugim v nezaupanju in odtujenosti do EU.
Na ŠOS današnji dogodek žal vidimo kot še eno »PR akcijo«, ki bo začasno utišala glasove neslišanih in nam postregla s floskulami. Sprašujemo se, kdaj bomo besedo dejansko dobili tudi mladi.