»ANALIZA, KI TO NI!« – Odziv mladinskih organizacij na (ne)urejanje pripravništev v RS

Ljubljana, 19. junij 2015 – Študentska organizacija Slovenije (ŠOS), Mladinski svet Slovenije (MSS) in Sindikat Mladi Plus smo na današnji novinarski konferenci opozorili, da se na področju reševanja problematike v treh mesecih po zavrnitvi škodljivega predloga zakona o urejanju področja pripravništva, kljub kopici obljub politike, ni nič spremenilo. Rok za ureditev tega področja, ki ga je nalagal sklep odbora Državnega zbora, se je iztekel 12. 6. 2015. Takrat bi namreč morala biti pripravljena celovita analiza pripravništev in operativni načrt s predlogi rešitev za ureditev področja. Pripravljen je bil le osnutek analize.
Ministrstva (ne vsa!) so posredovala svoje poglede na ureditev pripravništev, ki jih je v skupen, vendar precej pomanjkljiv in površen dokument, združilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM). Ta dokument ne predstavlja celostne analize tega področja, predvsem pa ne predvideva konkretnih rešitev na področju pripravništev v Sloveniji. Mladi smo razočarani nad delom ministrstev in vlade, nad nepripravljenostjo za sodelovanje z deležniki ter nad neodzivnostjo večine institucij. To smo zapisali tudi v svojem odzivu na analizo, ki smo ga v torek, 16. junija, poslali na MDDSZEM.
Pričakovali smo predloge sprememb sedanje ureditve, z operativnim načrtom sprememb zakonodaje in finančnim načrtom za zagotovitev plačanih pripravništev. Dobili pa nismo ničesar razen veliko idej v zraku, brez ključnih podatkov (podatki o pripravništvih in ocene potreb po novih pripravnikih) in brez konkretnih rešitev, ki bi sistemsko uredile področje pripravništva.
Mladi smo prepričani, da brez odprave prepovedi zaposlovanja v javnem sektorju ne bo prave rešitve, zato bi bil že skrajni čas, da začne Vlada, ob upoštevanju pozitivnih rezultatov gospodarskih gibanjih v zadnjih mesecih, razmišljati o odpravi ZUJF-a.
Mladinske organizacije smo se v začetku tedna odzvale tudi na »nov« predlog Zakona o urejanju področja pripravništva poslanske skupine SDS. Predlog je skoraj identičen tistemu predlogu, ki ga je SDS poslala v obravnavo v začetku tega leta in še vedno le odpravlja volontersko pripravništvo, ne vsebuje pa predloga ureditve, ki bi temeljila na preverjenih dejstvih oz. analizah in ne zagotavlja sistemskih rešitev na področju vzpostavitve plačanih pripravništev in zagotovitve pripravniških mest, kar je tudi ključni problem sedanje ureditve. Mladinske organizacije smo že na prvotni predlog podale svoje predloge izboljšav, ki v novem predlogu zopet niso vsebovane. Zato smo, na skoraj identičen predlog zakona, poslanski skupini SDS poslali enake predloge sprememb predloga zakona, kot smo jih poslali že pred tremi meseci.
Sprašujemo se, kdaj bo vlada naredila domačo nalogo in izpolnila lastne obljube ter postregla s konkretnimi rešitvami, ki jih nujno potrebujemo za ureditev razmer in zagotovitev vstopa na trg dela številnim mladim.
Pričakujemo:
1. da vlada takoj pripravi ustrezne rešitve za vzpostavitev kakovostnih pripravništev,
2. da vlada zagotovi trajna in stabilna sredstva iz integralnega proračuna in s tem zagotovi dovolj razpisanih plačanih pripravništev,
3. da vlada odpravi ZUJF, ki onemogoča zaposlovanje mladih, ter s tem sprosti zaposlovanje mladih v javnem sektorju,
4. da se vlada bolj resno loti sprejemanja ključnih odločitev reševanja problematike mladih, v tem trenutku najbolj socialno ranljive skupine državljanov, in dosledno izvršuje lastne sklepe.
Luka Špoljar (ŠOS): »Zahtevamo, da se Vlada RS in vse pristojne institucije bolj resno lotijo sprejemanja ključnih odločitev za reševanje problematike v tem trenutku najbolj socialno ranljive skupine državljanov – mladih. Mladi naj bomo jasna politična prioriteta in ne več družbeno breme. S takšnimi dokumenti kot je ta analiza, Vlada RS kaže, da ni sposobna in ji ni mar poskrbeti za nas.«